Gay aposta per posicionar l’ICAB com a líder mundial i referent en Transformació Digital de l’advocacia

Redacció.

24 de juliol de 2018.

La degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), Mª Eugènia Gay, el vicedegà, Jordi Pina, i el secretari de la Corporació, Jesús Sánchez, van presentar ahir el balanç del primer any de la Junta de Govern posant èmfasi en la materialització de les premisses més importants del seu programa electoral.

Mª Eugènia Gay ha recordat que el projecte que ella presideix vol “aconseguir que l’ICAB sigui el Col·legi Professional de Referència, una institució innovadora, integradora, participativa, solidària, transparent i oberta al món, que respongui a les necessitats de l’advocacia del nostre temps, que garanteixi el correcte exercici de la professió i asseguri els drets de la ciutadania”.

Durant la roda de premsa, la degana ha desgranat les principals fites aconseguides des que va prendre possessió del càrrec, el 13 de juliol de 2017, començant pel foment de la igualtat d’oportunitats professionals entre advocats i advocades i l’impuls al lideratge de les dones en institucions judicials i als despatxos. Alguns exemples d’aquest compromís amb la paritat s’han materialitzat amb la presentació del Pla d’Acció per a la Igualtat 2018-2021 o la celebració del 1st Women Business & Justice European Forum, per posar en valor la plena participació de la dona en el món de la justícia, l’empresa, les noves tecnologies, l’esport, les institucions i la societat en general.

Transformació digital de l’advocacia

Altra de les apostes de Junta del Govern de l’ICAB és posicionar l’institució com a líder mundial i referent en Transformació Digital de l’advocacia i que la institució pugui exercir de lobby social per tal de convertir-se en un hub que permeti estar a l’avantguarda del Dret Digital. En aquest sentit, entre d’altres, la Junta de Govern ha creat la Comissió de Transformació Digital de l’ICAB i ha acollit un seminari per establir les bases sobre les que s’ha de redactar la Carta de Drets de la Ciutadania en l’Era Digital, per tal de convertir Barcelona en capital mundial dels Drets Digitals.

Aposta per la formació

La formació i la permanent actualització jurídica també han esdevingut essencials per a la Junta de Govern de l’ICAB, per això s’ha treballat en la potenciació de la qualitat, adaptant-la als nous requeriments del mercat. En aquest sentit, s’ha donat un gir a la formació, amb la celebració de diferents congressos sobre temàtiques especialitzades i d’actualitat i s’ha ampliat  la formació especialitzada per tal que el col·legiat/da pugui tenir un element diferenciador per fer créixer el seu despatx. Als Màsters i a l’Escola de Pràctica Jurídica, s’hi han sumat els Postgraus.

Relacions internacionals i iniciativa normativa

La Junta de Govern liderada per Gay ha continuat apostant per enfortir les Relacions Internacionals entre els diferents Col·legis de l’Advocacia i s’ha traçat l’estratègia col·legial per donar un impuls a la internacionalització dels despatxos de Barcelona.

Així mateix, i a través de la tasca desenvolupada per la Comissió de Normativa, s’ha potenciat la participació del Col·legi en Iniciatives Parlamentàries. Entre les més destacades, l’ICAB ha incidit en les següents:

  • La elaboració d’esmenes al Projecte de Llei per la qual es modifica la Llei 23/2014, de 20 de novembre, de reconeixement mutu de resolucions penals en la Unió Europea, per a regular l’ordre europea de recerca.  
  • La Llei 5/2018, d’11 de juny, de modificació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, en relació a l’ocupació il·legal d’habitatges, que neix de la iniciativa promoguda des de la Comissió de Normativa de  l’ICAB.
  • La Proposició de Llei, en actual tràmit, per la qual es modifica el Reial Decret de 14 de setembre de 1882 pel qual s’aprova la Llei d’enjudiciament criminal.
  • El Projecte de llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, en actual tràmit, des del novembre de 2017. 

El paper de l’ICAB en la societat

L’ICAB s’ha posicionat, en el darrer any,  com a referent de la societat civil catalana, amb un paper actiu, reivindicant la seva trajectòria i el seu prestigi com a institució, i implicant-se en tots aquells assumptes que afecten el dia a dia de la ciutadania.

A totes aquestes fites assolides en els darrers mesos, cal afegir-hi les ja anunciades amb ocasió dels 100 primers dies de Govern, com són: la Modificació de les condicions de la Pòlissa de Responsabilitat Civil per abaratir-la i millorar-ne la cobertura per tal que s’adapti a les diferents necessitats del col·lectiu; el Foment de la participació amb la creació de noves Seccions, Comissions i Grups de Treball; l’aplicació del Codi Ètic i la transparència en la gestió de la Junta de Govern; la  revisió i avaluació de l’organització amb la implementació d’un nou model de gestió, realitzant una autoanàlisi interna fruit de la interacció de la Junta de Govern i l’equip de treballadors.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *