L’ICAB reclama al Ministeri de Justícia més recursos per al Torn d’Ofici

Redacció.

22 d’octubre de 2018.

En el marc de la primera trobada entre la degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, ​​Mª Eugènia Gay, amb la ministra de Justícia, Dolors Delgado, des de l’ICAB s’ha reclamat un augment dels barems de compensació de les actuacions del Torn d’Ofici i que aquest sigui concorde al valor i la qualitat del servei prestat per part de l’advocacia. També han valorat la sentencia del Tribunal Constitucional que desestima el recurs contra la Llei de reforma de la Llei de reforma d’Assistència Jurídica Gratuïta (LAJG). En la sentència, el Tribunal Constitucional avala que la Justícia Gratuïta és un dret reconegut a la ciutadania, especialment, als més vulnerables.

En aquest sentit, Mª Eugènia Gay ha subratllat que “les administracions han de ser conscients de la tasca d’aquest servei públic que presten els advocats i advocades del torn d’ofici i per això haurien de dotar la Justícia Gratuïta de mitjans suficients i adequats”.

Col·lapse de la justícia

Entre les moltes qüestions abordades durant la trobada, la degana de l’ICAB ha posat de manifest el col·lapse del sistema judicial espanyol, que “no pot respondre a la ciutadania diligentment en temps i forma sobre els conflictes que se li plantegen”. En aquest sentit, ha compartit amb la ministra les conclusions de l’Informe de la Justícia 2018, presentat fa un mes a Barcelona, ​​en què queden patents les importants deficiències existents, especialment en la jurisdicció civil.

Entre les mancances més greus, el document recull, per exemple, que els jutjats especialitzats en “clàusules sòl” no són capaços d’assumir el volum d’entrada dels expedients; els processos de divorci contenciosos poden durar un any en Instància i dos en apel·lació; l’enjudiciament de delictes lleus que poden arribar a prescriure per falta de mitjans per assenyalar la vista en termini; o que jutjats socials assenyalen els judicis 2 o 3 anys vista.

Dret de defensa dels més vulnerables

En l’àmbit purament legislatiu, Gay ha sol·licitat que s’estudiï la supressió total de les taxes judicials estatals i que abordi l’eliminació de les taxes judicials per a les pimes, refent la configuració actual d’aquest tribut i assimilant la seva regulació a la que al seu dia es va establir l’art. 35 de la Llei 53/2002, que garantia l’exempció del pagament de les taxes jurisdiccionals als subjectes passius que tinguin la consideració d’entitats de reduïda dimensió d’acord amb el que preveu la normativa reguladora de l’Impost sobre Societats. Aquesta circumstància no es dóna en la legislació vigent estatal (derivada de la Llei 10/2012) ni a la catalana, que compta amb la seva pròpia taxa específica.

La degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona també ha traslladat a la ministra de Justícia la necessitat d’elaborar un text normatiu que ofereixi una protecció integral als menors i adolescents contra tot tipus de maltractament i abús, així com la necessitat d’incorporar les previsions del Protocol d’Istanbul a la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

La llei de segona oportunitat i la reforma de la regulació penal i de seguretat ciutadana relativa a l’ ‘okupació’ d’habitatges són altres temes que també s’han tractat durant la trobada.

Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides

La degana de l’advocacia de Barcelona ha explicat la Mesura 144 del Pla Estratègic de l’Advocacia Espanyola per als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, on l’ICAB, en sintonia amb el CGAE, presentarà el compliment dels objectius 5 (“aconseguir la igualtat entre els gèneres i donar poder a totes les dones i les nenes”) i 16 (“promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l’accés a la justícia per a tots i crear institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells”).

La degana dels advocats i advocades de Barcelona ha trasllat a la ministra de Justícia el destacat paper de l’Advocacia Espanyola que, en col·laboració amb les Advocacies Europees actives en aquest àmbit de la governança global, contribuirà al compliment dels citats objectius sense descuidar altres mesures transversals de sostenibilitat.

Més dones als jutjats

La degana ha aprofitat l’ocasió per recordar a la ministra la necessitat de treballar per la igualtat de gèneres en l’Administració de Justícia, ja que és escassa la presència de dones jutgesses en les diferents instàncies. En aquest sentit, ha posat èmfasi que a Espanya les dones suposen el 60% dels jutges en primera instància, però no arriben al 50% en els tribunals de segona instància, unes xifres que se situen lluny del 80% de països com Eslovènia , on els jutges i magistrats són majoritàriament dones.

Justícia universal

En la legislatura espanyola el Principi de Justícia Universal es va materialitzar a través de l’article 23.4 de la Llei orgànica del poder judicial pel qual s’estableix la competència de la jurisdicció espanyola per jutjar, entre altres, els delictes de genocidi i terrorisme comesos fora de les seves fronteres encara que els seus autors fossin persones estrangeres. En aquest sentit, des de l’ICAB es valora molt positivament que el Govern hagi designat a un grup d’experts perquè duguin a terme la modificació de la LOPJ, el Codi Penal i les lleis que siguin necessàries per recuperar la justícia universal perduda al 2014 .

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *