El TC anul·la part de la Llei Catalana de Ciberseguretat

Redacció.

1 de gener de 2019.

El Ple del Tribunal Constitucional ha estimat en part el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern d’Espanya contra la Llei 15/2017, de 25 de juliol, de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i, en conseqüència, declara nuls els apartats següents de l’article 2: apartat 1 complet; l’incís “en relació amb les persones físiques o jurídiques situades a Catalunya”, de l’apartat 3. L’incís “Planificar, gestionar, coordinar i supervisar la ciberseguretat a Catalunya, establint la capacitat preventiva i reactiva necessària per a pal·liar els efectes dels incidents de ciberseguretat que afectin el territori de Catalunya, així com les proves que puguin organitzar-se en matèria de ciberseguretat i continuïtat” de la lletra b) de l’apartat 4.

El Tribunal entén que la redacció d’aquests apartats excedeix de les competències del legislador autonòmic, ja que l’art. 149.1.29a CE atorga competència exclusiva a l’Estat en matèria de seguretat pública, dins de la qual s’integra la ciberseguretat.

L’art. 2.1 de la Llei 15/2017 prescriu que “l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya té per objecte garantir la ciberseguretat en el territori de Catalunya, entesa com la seguretat de les xarxes de comunicacions electròniques i dels sistemes d’informació”.

La sentència explica que “la definició de l’objecte que efectua el precepte és molt extensa en la seva concepció, ja que la ciberseguretat s’integra en les competències estatals en matèria de seguretat pública i de telecomunicacions”. Per tant, aquesta “atribució incondicionada” a l’Agència en el territori de Catalunya desborda en la seva enunciació els marges en els quals la ciberseguretat s’inclou en les competències autonòmiques.

Per part seva, l’art. 2.3 estableix que l’Agència pot exercir les seves funcions “en relació amb les persones físiques o jurídiques situades a Catalunya”. El Tribunal també el declara inconstitucional i nul donat que “no es limita a objectius relacionats amb la necessitat de protegir les xarxes i sistemes d’informació propis i els dels particulars i d’altres administracions que es relacionen per mitjans electrònics amb l’Administració”.

Respecte a la lletra b) de l’art. 2.4 anteriorment transcrit, la sentència assenyala que “la funció d’aquest apartat b) pressuposa el disseny d’un marc estratègic i institucional en aquesta matèria que supera les competències de la Generalitat en aquest àmbit, ja que no es refereix a l’actuació de l’administració i tampoc pot relacionar-se amb les competències autonòmiques derivades de la creació de la policia de seguretat pròpia”. En canvi, l’apartat 2 de l’art. 2 de la llei 15/2017 no és contrari a la Constitució si s’interpreta el sentit que “l’objectiu que persegueix l’Agència es relaciona amb la necessitat de protegir les xarxes i sistemes d’informació de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic i els dels particulars i altres administracions públiques que es relacionen per mitjans electrònics amb aquesta administració”

El Tribunal també avala la constitucionalitat de les lletres a) b) i d) de l’apartat 5, impugnades pel Govern, que es refereixen a les funcions de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya circumscrites al “àmbit del Govern i de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic dependent”. Finalment, tampoc és inconstitucional la lletra f) de l’apartat 4 de l’art. 2 que atribueix a l’Agència la funció de “investigar i analitzar tecnològicament els ciberincidentes i ciberatacs sobre infraestructures tecnològiques, sistemes d’informació, serveis de tecnologies de la informació i la comunicació o la pròpia informació en els quals l’Agència intervingui per raó de la seva competència”.

Resposta per part de la Generalitat de Catalunya

Davant la decisió del ple del Tribunal Constitucional d’estimar en part el recurs d’inconstitucionalitat contra la llei impulsada pel Govern i aprovada pel Parlament, el juliol del 2017, que regula l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ha manifestat que aquesta sentència és “una demostració que l’Estat lamina la capacitat de Catalunya d’autogovernar-se, aquesta vegada en un àmbit tan important i tan sensible com la ciberseguretat”.  

Aquesta llei parcialment anul·lada pel TC es tractava d’una llei de gran solidesa política, jurídica i parlamentària aprovada, primer pel Govern i posteriorment per una amplíssima majoria del Parlament (Junts pel Sí, PSC, Catalunya Sí que es Pot) amb només el vot en contra de Ciudadanos.

Per la seva part, el conseller Jordi Puigneró ha lamentat “que es vulgui retallar l’autogovern de Catalunya per la porta del darrere, utilitzant la via judicial i els tribunals espanyols”.  Pel conseller de Polítiques Digitals, “denunciem la política sistemàtica del PP d’impugnar moltes de les lleis que aprova el Govern de Catalunya i la connivència del PSOE amb aquesta estratègia”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *