El Parlament de Catalunya dona llum verda al Decret llei que modifica l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

Redacció.

29 de maig de 2019

El Parlament de Catalunya ha donat llum verda al Decret llei que modifica la Llei 6/2017 de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques que va aprovar el Govern el passat 14 de maig i que està en vigor des de la seva publicació al DOGC. “Aquest és un tribut progressiu que possibilita una redistribució més justa de la riquesa a la nostra societat”, ha assegurat el vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat, Pere Aragonès, durant la presentació del Decret llei al Parlament.

Aquest impost, pioner a Europa, grava determinats béns no productius, és a dir, no associats a l’activitat econòmica, dels quals són titulars les empreses, quan en realitat s’utilitzen per a activitats d’ús particular. Aquí s’inclouen: béns immobles (habitatge habitual, segones residències…); cotxes i vehicles de potència de més de 200 cavalls;  embarcacions de lleure (vaixells, iots…); aeronaus (avions privats, helicòpters…); i objectes d’art, antiguitats i joies. Per a Aragonès, “s’ha de posar cada cosa al calaix que li pertoca” i ha afegit que “les empreses existeixen per realitzar activitats productives, no per acumular i amagar béns de luxe dels seus socis”

D’acord amb aquest Decret llei convalidat avui, queden exclosos de tributació els béns immobles de les fundacions, organitzacions no governamentals, i en general, les entitats sense ànim de lucre, sempre que es destinin de forma exclusiva a les seves finalitats pròpies no lucratives. 

Segons ha explicat el vicepresident, aquest impost, pel qual han de tributar les societats, té una finalitat extra fiscal perquè persegueix incentivar que s’adeqüi la titularitat jurídica dels béns no productius a la seva titularitat real. D’aquesta manera s’aconsegueix una redistribució de la renda i, al mateix temps, lluitar contra el frau fiscal ja que s’evitaran pràctiques d’elusió fiscal com és el fet d’incorporar patrimoni personal a estructures societàries. 

Pere Aragonès

Un tribut plenament constitucional

L’impost sobre els actius de les persones jurídiques va ser aprovat pel Parlament, a partir d’una proposició de llei, al maig del 2017. Mesos després, el govern del Partit Popular presentava recurs davant el Tribunal Constitucional (TC) en considerar que el tribut vulnerava la legalitat vigent. Un recurs que el TC va desestimar en sentència publicada el passat 26 de març i segons la qual declarava l’impost plenament constitucional.

En aquest sentit, i tenint en compte que el tribut ja s’ha meritat per als exercicis 2017, 2018 i 2019, el Govern va considerar urgent i necessari realitzar algunes modificacions de caràcter tècnic al text normatiu amb la voluntat d’oferir als contribuents les eines necessàries per complir amb les seves obligacions tributàries. La principal novetat és que el nou decret regula el termini de presentació de l’autoliquidació de l’impost: de l’1 al 30 de juny de cada any, amb l’excepció dels tres anys ja meritats, que s’hauran de liquidar entre els mesos d’octubre i novembre d’aquest 2019.  

El decret, convalidat avui pel Parlament de Catalunya, conté un article únic, una disposició transitòria i una disposició final.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *