El Torn d’Ofici de l’ICAB assumeix més d’un terç de les atencions que es realitzen a Catalunya

Redacció.

12 de juliol de 2019.

Amb ocasió del ‘Dia de la Justícia Gratuïta i del Torn d’Ofici 2018’ que es commemora avui, 12 de juliol, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) i el Consell de l’Advocacia Catalana han volgut reivindicar i reconèixer la tasca que realitzen els advocats i advocades del Torn d’Ofici per garantir el dret a una tutela judicial efectiva i igualitària.

Per aquest motiu, la degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, el vicedegà de l’ICAB, Jordi Pina, el secretari de l’ICAB, Jesús Sánchez,  el president del Consell de l’Advocacia Catalana, Ignasi Puig Ventalló,  la diputada de la Junta de Govern responsable del Torn d’Ofici, Carmen Valenzuela, i el vicepresident de la Comissió del Torn d’Ofici del Consell de l’Advocacia Catalana i degà del Col·legi d’Advocats de Figueres, Joan Ramon Puig Pellicer, han realitzat una roda de premsa per facilitar dades sobre el funcionament del Torn d’Ofici al llarg de l’any 2018 i els primers mesos del 2019.

En la roda de premsa celebrada a la seu del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, la degana de l’ICAB, Mª Eugènia Gay, ha assenyalat que amb la commemoració del dia de la Justícia Gratuïta, volem recordar que tot ciutadà té accés a la justícia, independentment de la seva situació econòmica. Es tracta d’un dret recollit no només a la Constitució espanyola, també està incorporat al Conveni Europeu dels Drets Humans. D’aquesta manera són els estats i els governs els qui tenen la responsabilitat de garantir i finançar aquest sistema d’assistència gratuïta i al nostre país aquesta tasca recau sobre els Col·legis de l’advocacia, que són els que assumeixen l’organització, el desenvolupament, el seguiment i el control d’aquest servei.

Des de l’ICAB treballem per a la defensa del dret de defensa; especialment reivindiquem una atenció integral als menors no acompanyats (MENAS) des del primer moment de la seva detecció, de manera que aquests puguin comptar amb l’assistència lletrada necessària fi de facilitar el seu acolliment a la nostra societat. “I és que som un país que legalitza molt però que integra poc”. Això és especialment important, perquè es tracta de nens pròxims a complir la majoria d’edat, per tant tenim com a màxim un marge d’un any per intentar crear-los un entorn d’acolliment: ensenyar-los un idioma, instruir-los en un ofici i fer-los sentir part de la comunitat.

La degana de l’ICAB també ha volgut posar de relleu l’elevat grau de satisfacció dels ciutadans sobre el Servei del Torn d’Ofici, que és valorat amb un 9,1 sobre 10, d’acord amb les següents variables: rapidesa en el nomenament d’advocat, facilitats amb tramitació de la justícia gratuïta, coneixements i capacitat dels lletrats, atenció personal i tracte rebut, i satisfacció de les instal·lacions als despatxos de l’advocacia.

La diputada de la Junta de Govern de l’ICAB responsable del Torn d’Ofici, Carmen Valenzuela, ha fet balanç de la situació del Torn d’Ofici durant l’any 2018 a la demarcació territorial de l’ICAB, que inclou Arenys de Mar, Badalona, Barcelona, Berga, Cornellà de Llobregat, Gavà, L’Hospitalet de Llobregat, Igualada, Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.

Valenzuela ha exposat que el Col·legi compta amb 3.233 advocats i advocades adscrits, voluntàriament, al Torn d’Ofici, els quals van realitzar, al llarg de l’any 2018, 103.474 atencions en matèria de Torn d’Ofici a la demarcació ICAB; d’aquestes atencions, 69.073 corresponen a l’àmbit penal i 34.401 a altres àmbits del dret. Cal destacar que s’han realitzat més de 4.000 atencions a víctimes de violència de gènere, 1.608 per atendre a menors no acompanyats, 5.153 designes relatives a l’àmbit de l’estrangeria. Precisament les sol·licituds per atendre assumptes d’estrangeria s’ha incrementat un 38% respecte l’any 2017.

En relació als primers sis mesos del 2019, els advocats i advocades del Torn Ofici adscrits a l’ICAB han efectuat 57.326 atencions, de les quals 27.841 corresponen a designes i 29.485 a telefonemes. La jurisdicció penal és la que ha registrat més atencions, 31.541, el que representa un 2,98% més que durant els primers sis mesos de l’any anterior. Les atencions en l’àmbit civil han estat 1.652; en estrangeria 3.340; en l’àmbit social 2.593, de menors 2.445, i de MENA, 752.  

Valenzuela també ha volgut destacar que el Torn d’Ofici assumeix l’assistència jurídica de la major part de les persones detingudes;  així dels 54.098 avisos de detencions durant el 2018, només 4.086 han estat assistits per un advocat particular, de manera que en aquest àmbit el Torn d’Ofici representa prop del 92% de l’assistència lletrada. En aquest sentit, la diputada de la Junta de Govern responsable del Torn també ha assenyalat que ha augmentat al voltant d’un 10% el número de persones detingudes respecte el 2017.

Precisament I’ICAB demana a les Institucions i als Tribunals de Justícia que jutgin amb criteris de perspectiva de gènere per tal d’ajudar a combatre una de les xacres que existeix en la nostra societat com és la violència de gènere. Per aquest motiu des de l’ICAB es vol recordar la importància que les víctimes puguin ser assistides per un advocat o advocada des del primer moment i especialment alhora de fer la seva primera declaració.

Des del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona també s’ha volgut destacar l’important paper social que es desenvolupa des del Servei d’Orientació Jurídica (SOJ), des del qual s’ofereix a la ciutadania un consell previ orientador sobre la matèria consultada, es tramita, si s’escau, el dret a la justícia gratuïta i s’informa de mètodes alternatius de resolució de conflictes, com per exemple, la mediació. En el cas que la persona que rep la informació sobre la mediació manifesti la seva voluntat a iniciar aquest procés, es contacta amb l’altra part en conflicte, convidant-la a rebre la mateixa informació sobre la mediació.

L’accés a la justícia gratuïta es pot dur a terme per diferents vies: acudint als diferents punts del Servei d’Orientació jurídica (SOJ) que  l’ICAB té a Barcelona (en tres seus diferents: Ciutat de la Justícia, Oficina d’atenció al ciutadà de la Plaça Sant Miquel i Habitatge de l’Ajuntament) en les seves Delegacions i en altres punts-municipis que territorialment es corresponen amb l’ICAB convinguts amb la Diputació de Barcelona.

En aquest sentit des del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona s’ha explicat que el número de consultes ateses al SOJ  l’any 2018 va ser de 55.519, de les quals 7.078 es van atendre al SOJ específic en matèria de laboral, 2.778 en el SOJ-SIDH (Servei d’Intermediació en Deutes d’habitatge), 1.847 en el SOJ específic sobre clàusules abusives i hipoteques. Les seus que atenen consultes de tots els àmbits van registrar 22.385 consultes al SOJ de la Ciutat de la Justícia; 15.188 al SOJ-Delegacions; 3.894 al SOJ de la plaça Sant Miquel; i 2.150 al SOJ de la Diputació. 

Per la seva part, el president del Consell de l’Advocacia Catalana, Ignasi Puig Ventalló, ha remarcat la “funció social” que juga el TOAD entre la ciutadania “ja que, no només és un servei estratègic per al sistema judicial català, sinó que s’ha convertit en una eina fonamental per al sosteniment de l’estat del Benestar al nostre país”.

Segons Puig Ventalló, el treball conjunt de l’advocacia i l’administració de justícia “garanteix el dret a la justícia a tothom, especialment als més desafavorits” i ha destacat la rellevància del TOAD per abordar “xacres com la de la violència de gènere, on el paper del torn d’ofici és cada any més rellevant.

En aquest sentit, a nivell de tot Catalunya, els lletrats catalans han realitzat 3.666 atencions en l’àmbit de la violència de gènere durant el primer trimestre d’aquest 2019, la qual cosa significa un lleuger increment de l’1,4% respecte el mateix període de l’any passat. En el global del TOAD els lletrats catalans han desenvolupat 82.586 atencions durant aquest primer trimestre, un 5,4% més que el 2018. Durant l’any 2018 els 14 Col·legis de l’Advocacia de Catalunya van efectuar un total de 310.812 atencions de Servei d’Assistència Jurídica Gratuïta, la qual cosa va suposar una inversió de 56,5 milions d’euros.

A Catalunya hi ha prop de 7.000 advocats adscrits al Torn d’Ofici i Assistència al Detingut (TOAD), que presten aquest servei durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, gestionat pel Consell de l’Advocacia Catalana. Els Col·legis han organitzat diferents actes per commemorar el Dia de la Justícia Gratuïta avui dijous 12 de juliol, amb l’objectiu de posar en valor la importància i l’abast social d’aquest servei.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *