L’Advocacia de Barcelona presenta ‘15 propostes per a una Justícia Digna’

Redacció.

12 de juliol de 2019.

Coincidint amb el Dia de la Justícia Gratuïta, aquest matí s’han presentat al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) les  ‘15 propostes per a una Justícia Digna’.

En l’acte de presentació de les conclusions de 15 propostes per a una Justícia Digna de l’ICAB han participat, a la taula presidencial: la degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Mª Eugènia Gay, la degana del Col·legi d’Advocats de Reus, Encarna Orduna; el degà del Col·legi d’Advocats de Santa Cruz de La Palma, Juan Antonio Rodríguez; el degà del Col·legi d’Advocats de Figueres, Joan Ramon Puig; el degà del Col·legi d’Advocats de Jerez, Marcos Camacho; el vicedegà del Col·legi d’Advocats de Palència, Miguel Hermosa; i el president del Grup de l’Advocacia Jove de Barcelona, Pol Olivet.

A l’acte també han estat presents representants d’altres Col·legis de l’Advocacia. Les propostes consensuades i agrupades per temes (Justícia digna, Defensa, Tecnologia, Advocacia i Societat i Formació) són les següents:

Justícia Digna

 • “El Pacte d’Estat de l’any 2001 no ha millorat la justícia ni s’han complert els seus objectius. Per això, cal un nou Pacte d’Estat per la Justícia, que s’ha de gestar des del diàleg, el consens i la participació de tots els col·lectius implicats”.
 • “L’Advocacia -com a garant de la tutela judicial efectiva a través de la defensa dels drets de les persones-exigeix que s’abordin una sèrie de compromisos, que comportin una reforma profunda i duradora de la Justícia, en què l’Advocacia ha de ser tinguda en compte en totes les decisions que l’afecten, i participant també de forma directa en les conferències sectorials de Justícia”.
 • “La Justícia ha d’estar dotada de tots els mitjans que siguin necessaris i imprescindibles per a garantir la defensa dels drets de la ciutadania”.
 • “L’oficina judicial s’ha de reorganitzar amb una nova estructura territorial que garanteixi la proximitat i l’especialització, de manera que el seu funcionament respongui a criteris d’eficiència i eficàcia, garantint una resposta judicial ràpida. Reivindiquem que la Justícia sigui respectuosa amb el temps de la ciutadania i dels professionals en els procediments i en els tràmits judicials”.
 • “La planta judicial ha d’assegurar, mitjançant un nou model de selecció i de formació, l’accés a la judicatura d’un nombre de jutges i jutgesses suficients i especialitzats per cobrir dignament les necessitats de la ciutadania i que resulti equiparat amb el de la resta de Europa”.

Defensa

 • “S’ha de complir amb la necessitat de promulgar una Llei Orgànica que reguli el dret de defensa tancant el cercle de garanties constitucionals de la ciutadania i situant al nostre país en l’avantguarda de la protecció dels seus drets; preservant, al màxim nivell, el secret professional com a element essencial sobre el qual se sosté l’exercici de l’advocacia i el dret de defensa, redactant un catàleg de drets reforçats i una regulació que no doni lloc a interpretacions dispars”.
 • “Aquest dret de defensa també ha de quedar garantit en l’àmbit de la mediació: qualsevol impuls futur de la mediació ha d’incorporar als advocats i advocades en els seus processos, com a garantia necessària de la defensa dels drets de les persones que voluntàriament acudeixen a la mediació, millorant així la qualitat d’aquesta. S’ha de reforçar la consideració de l’Advocacia com a operador jurídic, al mateix nivell que la judicatura i el ministeri fiscal”.

Tecnologia

 • “S’ha d’abordar amb caràcter d’urgència una transformació digital de 360 graus que sigui integral, transversal i eficient, davant els imminents reptes que la nostra societat ha d’afrontar en matèria tecnològica”. “(…) S’ha de respectar la conciliació de la vida personal i familiar, així com els drets relacionats amb la desconnexió digital i el teletreball, garantint el respecte dels drets contemplats a la Carta Universal dels Drets Digitals”. “(…) Els poders públics i l’advocacia institucional han de vetllar perquè la prestació de serveis legals sigui sempre respectuosa amb la deontologia professional, l’ètica empresarial i el desenvolupament sostenible”.

Advocacia i societat

 • “L’Advocacia reclama la creació d’espais multisectorials i un Observatori dels Canvis Socials del qual formi part l’Administració, tots els operadors jurídics i, especialment, l’Advocacia, com a sensor principal de les problemàtiques socials, sent el nexe d’unió i engranatge entre la societat i els operadors jurídics (…)”.

Formació

 • “L’advocacia considera necessari modificar l’actual sistema d’accés a la professió perquè passi a ser eminentment pràctic i útil per a l’exercici de la mateixa, ampliant habilitats transversals i permetent l’especialització. Hi ha d’haver un sistema de convocatòria fixa en períodes, i que la publicació dels resultats sigui amb la celeritat necessària. Cal un examen que reconegui l’esforç i mèrit de l’alumne i que, per tant, sigui ponderat amb nota numèrica”.
 • “S’ha de garantir l’especialització i formació contínua de l’advocacia i la de tots els diferents intervinents en el servei públic de la Justícia per així garantir que la Justícia respongui als estàndards de qualitat i excel·lència que exigeix la protecció dels drets i llibertats dels ciutadans”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *