Les oficines d’atenció a la víctima fan 40.000 actuacions anuals

Redacció.

4 de setembre de 2019.

Les oficines d’atenció a la víctima del delicte (OAVD) del Departament de Justícia han registrat un total de 39.924 actuacions durant l’any 2018, un 26 % més que l’any 2017, que va tancar amb 31.644.

La demarcació que registra una xifra més elevada ha estat Barcelona (25.110) -amb un 63 % del total-,  seguida de Tarragona (4.366), Girona (4.301), Lleida (3.651) i Terres de l’Ebre (1.555). També s’han realitzat 941 actuacions des de fora de Catalunya.

Víctimes ateses per les oficines

Les víctimes ateses durant el 2018 han arribat a les 12.000. Les oficines realitzen entre 3 i 4 actuacions de mitjana per a cada víctima. L’any 2017, les oficines van donar suport a 9.190 víctimes; per tant, hi ha hagut un increment d’un 30 % de persones ateses.

L’Oficina d’Atenció a la Víctima

A Catalunya hi ha cinc oficines d’atenció a la víctima – a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre. Les víctimes de delictes s’hi poden adreçar per informar-se dels seus drets des d’abans d’interposar la denúncia fins a la resolució judicial. Per exemple, sobre l’assistència jurídica gratuïta, la sol·licitud d’ordres de protecció, els ajuts econòmics o la situació penitenciària de l’agressor quan la víctima té una ordre de protecció. L’Oficina també proporciona suport emocional i psicològic i ofereix un servei d’acompanyament a judici per a les víctimes vulnerables. Les oficines són, a més, el punt de coordinació de les ordres de protecció.

L’objectiu principal és promoure els drets de les víctimes, fer de pont amb les instàncies judicials que intervenen en el procés i prestar una atenció integral que eviti la revictimització, minimitzi les seqüeles i potenciï la recuperació psicosocial.

El Servei d’Atenció Telemàtica

A més d’aquestes oficines repartides pel territori, aquelles persones que siguin o se sentin víctimes d’un delicte també es poden adreçar al Servei d’Atenció Telemàtica a la Víctima del Delicte. Aquest servei gratuït i especialitzat es va posar en marxa l’any 2017 i actualment està gestionat per la Creu Roja. L’objectiu és complementar la feina de les oficines i és un canal alternatiu d’informació, assessorament, atenció i suport per a víctimes i derivar-les, si escau, a altres recursos i serveis.

Hi treballa un equip de professionals format per psicòlegs, criminòlegs, treballadors i educadors socials que atén des de les 8 h del matí fins a les 10 h de la nit.  Els usuaris s’hi poden adreçar en català, castellà, anglès, francès, alemany i àrab, tant per telèfon (900 12 18 84) com a través del correu electrònic infovictimesdelicte.justicia@gencat.cat.

L’any 2018 aquest servei va rebre 3.776 consultes, de les quals 3.242 van ser per telèfon i 534 es van efectuar a través del correu electrònic. L’increment respecte del 2017 -que va tancar un total de 2.453 consultes telemàtiques registrades- ha estat del 54 %. En el primer semestre d’aquest 2019 han estat 2.000 les consultes fetes.

Els usuaris –el perfil dels quals respon a una dona (66 %) nacional (76 %) d’entre 40 i 50 anys (19 %) –  s’hi adrecen, entre d’altres, per rebre informació sobre com interposar una denúncia (55 %), sobre els serveis d’assistència i suport disponibles (27 %) i, en proporció molt menor, sobre el Servei d’Orientació Jurídica (9,6 %). La majoria han estat víctimes de robatoris (36 %)  o violència de gènere (14 %).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *