Les lleis catalanes inclouran “la petjada normativa”, un testimoni de totes les aportacions dels lobbies

Redacció.

13 de novembre de 2019.

El Consell Executiu aprova la Memòria preliminar d’un avantprojecte per aprofundir en la transparència de l’activitat dels lobbies, el control democràtic i la lluita contra la corrupció.

Les lleis que prepari el Govern incorporaran una memòria amb totes les aportacions que hi hagin fet els lobbies o representants d’interessos durant la tramitació. Es tracta d’una petjada normativa, per fer pública la legítima influència dels grups d’interès en l’elaboració de les lleis. Aquesta petjada deixarà testimoni de tots els contactes que els alts càrrecs del Govern i directius de l’Administració de la Generalitat hagin mantingut amb els representants d’interessos, tota la documentació que hagin aportat i un estudi de l’impacte de les reunions i les al·legacions d’aquests lobbies en la redacció de les lleis.

Registre de representació d’interessos de Catalunya

L’actual Registre de grups d’interès de Catalunya es convertirà en el “Registre de representació d’interessos”. Aquest canvi de nom respondrà a una definició més acurada de les persones o organitzacions que s’hi han de registrar com a condició per mantenir reunions amb directius i alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals. La llei s’hi referirà com a entitats que realitzen activitats susceptibles d’influir en l’elaboració i aplicació de les polítiques públiques i en l’elaboració de propostes normatives, en defensa de l’interès propi o de tercers o d’un interès general. D’aquesta manera, se superaran les resistències dels representants d’interessos que eludien la seva inscripció.

Reducció de les càrregues administratives per als particulars

En relació amb el Registre, la nova norma obligarà l’Administració a simplificar la inscripció com a grup d’interès, en particular a les entitats que ja constin inscrites en un registre públic (associacions, fundacions, cooperatives), i també l’habilitarà per incorporar al registre, per pròpia iniciativa, els representants d’interessos amb qui tingui previst reunir-se, així com tota la informació relacionada amb el motiu dels contactes. En aquesta línia, també reforçarà la transparència de l’agenda oficial de càrrecs i directius públics. D’aquesta manera, el Govern facilitarà el compliment de la llei i reduirà la càrrega administrativa dels particulars.

L’Administració de la Generalitat i la local sumen 2.000 ens obligats a registrar la seva relació amb els representants d’interessos. Avui, l’actual Registre inclou l’activitat de 3.500 organitzacions, com ara associacions, fundacions, patronals,  empreses, corporacions, acadèmies, col·legis professionals, grups de recerca, despatxos i consultories professionals, entre d’altres. La nova llei subratllarà l’obligació dels ens locals de supervisar les activitats d’influència de què són objecte i millorarà la coordinació entre el nou Registre de grups d’interès de Catalunya i el Registre creat pel Parlament de Catalunya.

Control democràtic i prevenció de la corrupció

Tots aquests canvis aprofundiran en la transparència de la relació dels representants d’interessos amb els alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals. L’avantprojecte de llei és fruit de l’experiència recollida pel Departament de Justícia des de l’aprovació de la Llei de transparència i la posada en marxa del Registre de grups d’interès de Catalunya, ara fa 4 anys, com a mesura de control democràtic i per la lluita contra la corrupció. L’avantprojecte de llei substituirà l’actual redacció del títol IV de la Llei de transparència.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *