L’ICAB alerta de la urgència d’un Pacte d’Estat sobre la violència de gènere

Redacció.

25 de novembre de 2019.

Amb motiu del “Dia Internacional per a l’eliminació de la violència de gènere”, que es commemora cada 25 de novembre, la degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Mª Eugènia Gay, la diputada de la Junta de Govern responsable del Torn d’Ofici, Carmen Valenzuela, i d’altres membres de la Junta de Govern, juntament amb representants de la Comissió de Dones Advocades, encapçalades per la seva presidenta, Teresa Blasi, entre d’altres persones, s’han concentrat a l’ICAB, lluint un llaç lila, per mostrar el seu més absolut compromís en la lluita contra aquesta xacra social.

Davant l’increment constant de víctimes mortals per violència de gènere -que ja supera en el que va d’any el mig centenar i el fet que hi ha hagut més de 1.000 dones assassinades des de 2003, segons les dades publicades per la Delegació de Govern per a la violència de Gènere a data de 4 de novembre- l’ICAB considera que l’advocacia, com a garant històric i custodi de les llibertats públiques i dels drets humans, ha de ser un motor per combatre una injustícia que es projecta sobre la meitat de la població del planeta i que revela l’existència de grans desigualtats estructurals entre homes i dones.

Per això des del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona s’ha volgut ressaltar la importància de l’acompanyament i de l’assistència jurídica a les víctimes de violència de gènere en el moment previ a la interposició de la denúncia per garantir que aquella rebi una informació completa dels drets que l’assisteixen des del principi, així com un acompanyament adequat al llarg de tot el procediment que les empari, també, emocionalment.

En el marc de l’acte reivindicatiu celebrat a l’ICAB s’ha destacat que en els 10 primers mesos de 2019 s’han realitzat 3.544 designacions de lletrat o lletrada per a víctimes de violència de gènere a l’àrea d’influència de l’ICAB (Arenys de Mar, Badalona , Barcelona, Berga, Cornellà de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Igualada, Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca de Penedès i Vilanova i la Geltrú). Aquesta xifra suposa un augment 4,82%, ja que durant el mateix període de 2018 es van realitzar un total de 3.381 designes. Cal destacar que el nombre de designes per violència de gènere en el Torn d’Ofici de l’ICAB s’augmenta any rere any; entre l’any 2014 i fins al 2018 aquest augment del 16,85%. Aquestes actuacions han estat realitzades pels 1.156 advocats i advocades que actualment estan inscrits en el Torn d’Ofici de l’ICAB i que han realitzat un curs en la matèria per poder portar la defensa d’aquests afers.

Del total de designacions realitzades en el que va d’any, en un 14,64% el lletrat o lletrada ha realitzat la primera assistència en seu policial, fet que suposa un lleuger augment respecte a l’any 2018 (en el qual únicament un 13,22% van acudir a comissaria acompanyades per advocats o advocades de torn d’ofici de l’ICAB).

Des del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona s’ha posat èmfasi en el fet que les víctimes de violència de gènere estan emparades per Justícia Gratuïta. Cal recordar, que la designació de torn d’ofici per a una víctima de VIGE inclou tots els procediment penals o civils que es tramiten davant els Jutjats de Violència sobre la Dona durant els dos anys de vigència de la designa, en els quals la interessada tindrà sempre designat el mateix professional.

Pel que fa a les designacions sobre ‘investigats’ o detinguts per violència de gènere, fins al final del mes d’octubre, es van realitzar un total de 6.032, fet que suposa un increment d’un 2,08% sobre el mateix període any 2018, en el que es van materialitzar un total de 5.909 designacions.

En relació a les víctimes de VIGE en l’àmbit territorial de l’ICAB, s’ha ampliat el perfil de víctimes entre el col·lectiu de dones refugiades, transgènere i víctimes de tràfic.

Sobre el perfil de les víctimes de VIGE a Espanya, segons les dades publicades per la Delegació de Govern per a la Violència de Gènere a data de 4 de novembre, el 58,80% són dones de nacionalitat espanyola que convivien amb l’agressor (en un 64,70%) dels casos. D’aquestes només el 21%, és a dir 11 de les 51, havia interposat denúncia prèvia i en 5 dels casos en què constava la denúncia prèvia s’havien sol·licitat mesures de protecció i en 4 de les situacions, les mesures de protecció eren vigents i van ser trencades. En una de les situacions, les mesures de protecció no eren vigents. Per això, des de la advocacia barcelonina es considera essencial millorar l’avaluació de risc per poder adoptar les mesures de protecció més adequades a cada situació per a les víctimes de violència de gènere.

Segons les dades de la Delegació de Govern per a la violència de Gènere de 30 de setembre de 2019, a Catalunya el percentatge d’ordres de protecció versus les denúncies presentades és del 25,31%, molt lluny del 36,97% de Ceuta, que encapçala la llista de totes les comunitats autònomes, o els 35,87% d’Extremadura o el 32% de La Rioja, que estan en segona i tercera posició, respectivament.

Arran d’aquesta situació, l’ICAB considera urgent que hi hagi un Pacte d’Estat sobre la violència de gènere (VIGE) perquè es pugui unificar el tractament que s’ofereix a les víctimes i evitar les diferències entre comunitats autònomes existents actualment.

Segons les dades del primer trimestre del 2019 de l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere de el Consejo General de Poder Judicial, el 40,53% dels procediments judicials oberts finalitzen en sobreseïment provisional o lliure, el que representa una disminució de més d’un 6% respecte l’any anterior.

Cal fer esment també a la posada en marxa durant el mes de febrer d’aquest any de l’Observatori Català de la Justícia en violència masclista, on els col·legis de l’advocacia de Catalunya hi son representades. D’acord amb les dades del propi Observatori, a Catalunya, l’11,9% de les víctimes s’acull a la dispensa a l’obligació de declarar com a testimoni (dada similar a la de l’any anterior).

Per tot l’exposat anteriorment, l’ICAB considera necessari incorporar el Conveni d’Istanbul a l’ordenament jurídic espanyol i promoure la formació especialitzada i amb perspectiva de gènere entre tots els professionals que intervenen en procediments de violència de gènere. Aquestes mesures poden resultar essencials per combatre aquesta xacra social.

Per la seva banda, la Comissió de Dones Advocades de l’ICAB, encapçalada per la seva presidenta, Teresa Blasi, ha llegit un Manifest, que adjuntem a la nota de premsa- per denunciar la violència contra les dones. Reclamen que es posi en valor la importància de reconèixer a tots i cada un dels àmbits en què pugui tenir lloc la violència masclista, d’acord amb el que estableix la Llei catalana de l’any 2008, ja que la violència de gènere té en tots els casos la mateixa arrel i cal combatre-la de manera conjunta. En aquest text també apel·len a la importància de la formació en perspectiva de gènere dels operadors jurídics per contribuir a una nova visió de món en què qualsevol contacte sexual no desitjat sigui considerat sempre una agressió i per això demanen la modificació de les lleis que qualifiquen de forma diversa les agressions en funció de el grau de resistència de la víctima.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *