El Col·legi d’Advocats de Manresa aprova un Pla d’Igualtat

Redacció.

26 de gener de 2019.

La Junta de Govern del Col·legi d’Advocats de Manresa ha aprovat el Pla d’Igualtat del Col·legi, el Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament i violència per al personal laboral del Col·legi i el Protocol de funcionament canal de queixes/denúncies per situacions de discriminació per raó de gènere.

El Pla d’Igualtat té com a objectiu refermar el compromís del Col·legi d’Advocats de Manresa amb la igualtat de gènere, el que s’ha de plasmar en introduir la perspectiva de gènere en la presa de decisions col·legials, reforçar les funcions de la Comissió de Violència sobre la Dona i Igualtat, fomentar la representativitat equilibrada entre dones i homes en els òrgans de decisió i en les comissions de treball, promoure la igualtat de gènere en les comunicacions amb l’ús del llenguatge inclusiu, impulsar mesures de conciliació laboral/professional, familiar i personal de les persones treballadores i les col·legiades, fomentar la igualtat de gènere i no discriminació entre les advocades i els advocats i que l’actuació lletrada integri la perspectiva de gènere.

En opinió del degà del Col·legi, Abel Pié Lacueva “el Pla d’Igualtat ha de tenir una doble finalitat, per una banda que dins la nostra professió es faci visible que la igualtat encara no és una realitat i, per altra banda, llançar un missatge a la societat, on quedi clar que les advocades i advocats portaran la defensa de la igualtat entre dones i homes a tots els àmbits, doncs si hi ha una societat que discrimina per raó de gènere, no tindrem mai una societat justa.”

La Presidenta de la Comissió de Violència sobre la Dona i Igualtat, Sra. M. Assumpció Lleonart Sol, recorda que la Junta de Govern, des de fa temps, està adoptant mesures per tal de portar a terme els objectius d’aquest pla, tals com adoptar el principi bàsic d’igualtat entre homes i dones, com a principi rector de l’acció col·legial, la creació de la Comissió de Violència sobre la Dona i Igualtat, la utilització d’un llenguatge inclusiu en la documentació col·legial i en les comunicacions entre professionals i mesures de conciliació laboral per les persones que treballen en el Col·legi, i s’han fixat terminis breus per complir-lo en la seva totalitat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *