El centre ADR de l’ICAB gestiona al voltant de 1.000 expedients en el primer any de vida

Redacció.

20 de gener de 2020.

Amb motiu del ‘Dia Europeu de la Mediació’, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) vol destacar que amb la posada en marxa del Centre de Resolució Alternativa de Conflictes (ADR), inaugurat fa un any, s’ha donat resposta al compromís de la Corporació -liderat per la degana Mª Eugènia Gay- de promocionar els sistemes alternatius de conflictes entre la ciutadania i l’advocacia, de treballar per instaurar la cultura del pacte i per assolir que l’ordenament jurídic incorpori els continguts de les recomanacions del Consell d’Europa i les resolucions del Parlament Europeu que comminen als Estats membres a incorporar en els seus respectius ordenaments jurídics el foment i la pràctica dels ADR.

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona considera que es necessiten procediments ràpids i flexibles per solucionar els problemes que planteja la ciutadania, per això l’ICAB promou la mediació i l’arbitratge com una via essencial dins l’activitat professional de l’advocacia, amb l’objectiu que els col·legiats i col·legiades puguin informar als respectius clients de l’existència d’aquests sistemes de resolució alternativa de conflictes i alhora puguin assessorar i acompanyar-los si inicien el camí per resoldre les controvèrsies a través d’aquests sistemes.

Balanç del primer any de vida del centre ADR

Des de la inauguració del Centre ADR de l’ICAB, s’han tramitat al voltant de 1.000 expedients de mediació: 832 han estat en relació a mediacions públiques (derivades de l’Administració), 106 mediacions privades i 42 són derivacions intrajudicials.

Cal destacar també que amb la inauguració del Centre ADR s’han aconseguit millores en paràmetres de confidencialitat i de confort per als professionals i usuaris que s’han traduït en 256 reserves d’ús de les sales del Centre, el que representa un increment d’ús del 67,4% respecte l’any 2018.

Aposta per la mediació

Pel que fa a la promoció i impuls dels ADR entre els professionals de l’advocacia cal fer constar que actualment el Registre de Mediadors i Mediadores té 702 professionals inscrits, de manera que es van  tramitar durant el 2019, 17 noves altes, el que representa un increment del 2,45% respecte l’any 2018.

Formació i aportacions a les reformes normatives

A través del treball conjunt del Centre ADR i de la Comissió de d’Advocats i Advocades Mediadores del Col·legi, l’ICAB ha participat molt directament en el tràmit de presentació d’esmenes a dues importants  reformes legislatives en matèria de mediació com són l’Avantprojecte de Llei d’Impuls de la Mediació a nivell estatal i l’Avantprojecte de Llei de la Modificació del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya, en relació a l’establiment de l’obligatorietat de la sessió informativa.

Inauguració JEM 2020

La posada en marxa del Centre ADR també ha servit per afavorir la capitalitat de Barcelona com a centre de prestigi en mediació i arbitratge, liderant la pràctica dels ADR a nivell domèstic i internacional.

En aquest sentit, cal assenyalar que el Centre ADR del Col·legi ha organitzat per als propers 22 i 23 de gener les ‘I Jornades Europees de Mediació’ (JEM 2020). Aquest esdeveniment pretén ser un referent normatiu europeu per marcar els estàndards de qualitat europeus en la implantació dels sistemes d’ADR a l’ordenament jurídic espanyol i té voluntat de continuïtat.

Amb un format absolutament innovador, el programa consta de dues conferències magistrals a càrrec de dos experts professionals de la Mediació com són l’advocada i mediadora italiana Ana Ma. Uzqueda i l’antic Defensor del Poble i ex membre del Consell d’Europa, Álvaro Gil Robles, ambdós experts amb una trajectòria professional indiscutible en l’entorn i institucions europees.

Igualment, i fugint dels clàssics formats de taules de debat, s’han programat activitats formatives aplicant tècniques de mediació a les intervencions dels ponents com són el “debat peixera a 8” i “la motxilla transparent” on actuaran de facilitadores (no de moderadores) prestigioses professores de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Pompeu Fabra així com magistrades.

Una altra novetat de les Jornades és que per primera vegada s’analitzaran supòsits de fets reals (en l’àmbit civil, mercantil, administratiu o penal) amb la intervenció dels professionals juntament amb les persones usuàries “que han estat mediades”.

En la taula moderada per la lletrada representant del Consejo General del Poder Judicial, s’analitzaran els programes pilot que s’han posat en marxa en diferents comunitats autònomes de l’Estat seguint estàndards i models europeus en àmbits tan innovadors com la Justícia Restaurativa, la Jurisdicció Social o la Contenciosa-Administrativa,  així com pràctiques de mediacions internacionals en els àmbits civil i mercantil.

Tancaran el programa científic els “Diàlegs amb l’Administració”, una nova iniciativa on els congressistes tindran la possibilitat d’interpel·lar a representants de la judicatura i del departament de justícia per conèixer quin grau de compromís tenen en assumir i incorporar tant en l’ordenament jurídic com en la pràctica processal la normativa i les directrius europees.

Declaració del Punt Neutre per a la Mediació signada el 21 de gener de 2015

Les Jornades es clouran amb la lectura del Manifest del Punt Neutre per a la promoció de la Mediació, signat el 21 de gener de 2015, els continguts dels qual reivindiquen els signants 5 anys després, reafirmant el compromís institucional per a la seva execució.   

Lideratge ADR ICAB i Projectes de Futur

En els 2 propers anys, el Centre ADR vol consolidar el seu funcionament en la tramitació amb celeritat dels expedients de mediació pública, privada i intrajudicial, i promourà entre les persones col·legiades l’ús de les seves instal·lacions per a la pràctica d’altres sistemes d’ADR, com són l’arbitratge, negociació assistida o el dret col·laboratiu i l’aprofundiment en l’estudi i pràctiques alternatives com els cercles, la justícia restaurativa o els plans de coordinació parental.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *