L’ICAB aprova els nous criteris orientadors en matèria de taxació de costes

Redacció.

4 de març de 2020.

La Sala de competència de la CNMC, en l’expedient de vigilància V/0587/16, ha dictat una resolució de data 27 de febrer de 2020, notificada avui, on declara que els nous criteris orientadors en taxació de costes de l’ICAB, donen compliment i s’ajusten a les normes de competència.

L’ICAB, en el marc de l’expedient de vigilància V/0587/16, ja en data 10 d’abril del 2018, va enviar a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) una primera proposta de Criteris, que després de les corresponents modificacions, tràmits i informes previs, han acabat finalment, gairebé dos anys després, amb la resolució abans esmentada d’aprovació.

Els nous Criteris combinen dos factors, per una banda, la quantia processal i el resultat del litigi, i per l’altra, ponderen el  grau de treball, el temps esmerçat i la complexitat de l’assumpte.

En el marc d’aquests nous Criteris, la Junta de Govern també ha aprovat un nou servei d’informes previs a la taxació de costes dels procediments judicials, pel qual es pot sol·licitar de l’ICAB que s’emeti un informe, abans de presentar en expedient de taxació de costes la corresponent minuta per l’actuació de l’advocacia, evitant així, de facto,  la seva impugnació.

L’expedient de vigilància citat, s’inicià arran de la resolució de 8 de març de 2018, on es va sancionar a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i a 8 col·legis de l’advocacia més, per conductes suposadament prohibides per l’article 1 de la Llei de defensa de la Competència, per considerar-les una recomanació de preus o barems; en concret a l’ICAB se’l va sancionar a pagar la xifra de 620.000 €, resolució que no és ferma i està pendent de recurs interposat davant l’Audiència Nacional.

No obstant tot l’anterior, des de l’ICAB es seguirà defensant la potestat normativa per aprovar uns criteris més quantitatius.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *