El TAB activa una via ràpida de resolució arbitral de conflictes a conseqüència del COVID-19

Redacció.

10 de juny de 2020

El Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) ha posat en marxa un procediment ràpid d’arbitratge anomenat Fast-track -camí ràpid- que com el seu propi nom indica té com a principal propòsit oferir una via àgil per la resolució de conflictes de caràcter contractual per aquelles empreses i particulars que precisen d’una solució immediata, sent per tant una alternativa idònia ja que satisfà les pretensions de les parts en un termini de temps substancialment menor al d’un procés judicial.

Es tracta d’un mecanisme que en l’actual context resulta de gran interès, tenint en compte el més que previsible increment de la litigiositat, per l’afectació àmplia i transversal que la COVID-19 ha tingut en el contingut de molts contractes dificultant -o impedint inexorablement en molts casos- el seu compliment en els termes previstos en els mateixos.

Avantatges

La continuïtat de moltes relacions contractuals -i la projecció dels positius efectes a nivell social i econòmic més enllà de les empreses i particulars implicats- obliga a buscar solucions que siguin flexibles a la par que eficients, tenint les parts l’oportunitat de sotmetre’s de forma voluntària a aquest servei, designant el TAB a un àrbitre que s’encarregui de dirigir tant els tràmits d’al·legacions com la vista oral. El Fast-track permetrà als seus usuaris obtenir una resolució en un termini màxim de 36 dies de mitjana, des de la presentació de la sol·licitud d’arbitratge, molt inferior al ritme habitual de la justícia ordinària, no sent infreqüent que aquesta es demori més enllà dels dos anys per obtenir un laude definitiu.

Estem, per tant, davant un procediment online eficaç i plenament garantista al que es pot acudir fins i tot sense disposar d’un conveni arbitral previ. En aquest sentit, compta amb totes les avantatges de l’arbitratge convencional i aprofita a més, les possibilitats que ofereixen els entorns virtuals, vetllant en tot moment per a què la tramitació del procediment a distància respongui als principis de confidencialitat i seguretat durant totes les fases del mateix: la presentació de documents, proves i al·legacions es vehiculen a través d’un correu electrònic i la celebració de la vista es realitza per videoconferència.

La direcció del procediment es fa a través d’un àrbitre que és especialista tan en la matèria jurídica com en l’àmbit sectorial on s’insereix l’objecte del contracte; element de suma transcendència per aquells que busquen solucions que s’adaptin realment a les necessitats i naturalesa pròpies del seu negoci.

El Fast-track es tradueix per tant en un procediment econòmic no només en termes temporals sinó també a nivell reputacional, ja que permet un grau de privacitat que de vegades en un procediment judicial -per definició de caràcter públic- no pot oferir; preservant la imatge corporativa i personal de les parts implicades dels efectes negatius que una sobreexposició en els mitjans de comunicació pot tenir en el seu compte de resultats.

A més, les parts que s’han sotmès voluntàriament a un procediment arbitral mostren una predisposició més elevada en el compliment dels seus laudes arbitrals -equivalen a una sentència ferma- limitant els costos a una única instància i beneficant en la continuïtat de relació contractual de les parts.

Durant els últims anys, l’arbitratge a Espanya està assolint un protagonisme cada vegada més important despertant tant en empreses com en particulars el seu interès, donat que la majoria dels laudes es compleixen de forma voluntària, sent per tant una solució que a més de ràpida resulta útil a la finalitat perseguida pels seus usuaris.

L’aplicació del Fast-track  a un cas concret, les franquícies

Precisament per abordar l’aplicació de l’arbitratge com a mecanisme de solució de conflictes i com es desenvoluparia el Fast-track en un àmbit concret, el proper  dimarts 16 de juny, a les 16 hores, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona juntament amb el Tribunal Arbitral de Barcelona organitzen la conferència on-line ‘L’arbitratge com a instrument de solució de conflictes de les franquícies en temps de crisi: Fast Track com a possible solució‘. L’acte serà presentat per Mª Eugènia Gay, degana de l’ICAB i comptarà amb la participació com a ponents de Juli de Miquel, president del TAB; Eduardo Abadía, director executiu de l’Asociación Española de Franquiciadores (AEF) i Gerardo Roca, advocat especialitzat en Corporate i M&A.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *