La Generalitat crearà un servei d’assessorament gratuït per evitar el concurs de creditors

Redacció.

18 de juny de 2020.

La Generalitat crearà un servei d’acompanyament als deutors. L’objectiu del Govern és reduir els concursos de creditors i resoldre els casos d’insolvència abans que arribin als jutjats, a través dels mecanismes de segona oportunitat previstos per la Llei. Aquest servei serà gratuït i ajudarà les persones i empreses ofegades pels deutes a preparar la documentació per iniciar una mediació amb els creditors. Els tècnics de la Generalitat identificaran els casos amb possibilitats reals d’acord i posaran els interessats en contacte amb el notariat i les cambres de comerç, que es faran càrrec de la negociació en nom dels particulars i de les empreses, respectivament, amb la col·laboració de l’advocacia i la procura. Entre els avantatges d’iniciar el procés per un acord extrajudicial de pagaments a través de la mediació, hi destaca la paralització de l’execució del deute amb la subhasta de l’habitatge habitual.

Un nou servei en funcionament aquesta tardor

El servei d’acompanyament estarà actiu l’octubre que ve, per fer front al previsible increment de casos de fallida econòmica provocats per l’emergència sanitària de la COVID-19. D’aquesta manera, la Generalitat podrà començar a actuar abans del 31 de desembre de 2020, que és quan s’exhaureix la moratòria per a la presentació de concursos. Si les parts no arriben a cap acord extrajudicial de pagaments, o si l’acorden però l’incompleixen, els tribunals iniciaran automàticament el procés judicial del concurs de creditors. Si és així, l’estudi previ del servei de la Generalitat en facilitarà la tramitació judicial, perquè el cas arribarà als jutjats amb una major i millor informació, en benefici tant dels deutors com dels seus creditors.

Crida a la implicació dels principals creditors

El Govern fa una crida a les entitats financeres i de crèdit i als subministradors de serveis bàsics perquè s’impliquin en els mecanismes de segona oportunitat i facilitin els acords amb els deutors. La resolució dels impagaments a través de la mediació contribueix, d’una banda, a un canvi cultural sobre la resolució dels conflictes i, de l’altra, a la descongestió dels jutjats, que faran front a un previsible allau de casos d’insolvència per l’emergència sanitària. Els mecanismes de segona oportunitat permeten acords més ràpids i satisfactoris per a les dues parts i afavoreixen la continuïtat de l’activitat econòmica. La mediació per insolvència i el concurs de creditors són mecanismes coneguts per les empreses, però desconeguts pels particulars, que també s’hi poden acollir.

Reformes legislatives urgents per accelerar i ampliar l’accés a l’exoneració dels deutes

A més de la creació del nou servei gratuït d’acompanyament als deutors, el Departament de Justícia ha preparat una bateria d’esmenes al projecte de llei de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 i les ha fetes arribat a tots els portaveus de la Comissió de Justícia del Congrés.

En relació amb la llei de la segona oportunitat, Justícia propugna que els deutors puguin accedir al benefici d’exoneració del passiu insatisfet (BEPI); és a dir, a l’exoneració dels deutes, sense passar obligatòriament per un intent d’acord extrajudicial de pagaments (AEP). En canvi, actualment, qualsevol exoneració requereix, per llei, l’intent d’un acord previ a l’inici del concurs judicial. Es tracta d’una condició innecessària per als deutors que no disposen de cap patrimoni i que, per tant, no poden negociar cap pagament parcial als seus creditors. Aquest requisit força un intent impossible i dilata la possible solució.

El Govern també considera que cal ampliar l’accés a l’exoneració dels deutes. La regulació de la segona oportunitat impedeix que se’n puguin beneficiar els deutors amb impostos i cotitzacions pendents de pagament a Hisenda i a la Seguretat Social. Amb el canvi normatiu que impulsa el Departament de Justícia, el pes de l’exoneració del passiu insatisfet no recauria exclusivament sobre els creditors privats, sinó que també l’assumiria l’Estat, com a exemple de compromís amb la condonació dels impagats i amb la generació de noves oportunitats.

La bateria d’esmenes del Departament de Justícia inclou altres mesures per agilitzar els assumptes dels jutjats mercantils. Si el Congrés les aprovés, les companyies aèries ja no podrien judicialitzar sistemàticament les reclamacions per pèrdua d’equipatge o cancel·lacions de vols. En lloc de dificultar i dilatar les compensacions, les resoldrien els organismes competents en la defensa dels interessos dels consumidors de cada territori. En el cas de Catalunya, el servei correspondria a l’Agència Catalana de Consum.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *