L’estat d’alarma altera la formulació i presentació de CCAA de més de 97.000 empreses de Barcelona

Redacció.

23 de juny de 2020.

Més de 97.000 empreses de la província de Barcelona han vist alterada la formulació i presentació dels seus comptes anuals com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma motivat per la pandèmia del Covid-19. En concret, i si bé els comptes relatius a l’exercici finalitzat el 31 de desembre del 2019 podien formular-se fins el 31 de març, el termini en la legislació mercantil es perllongarà tres mesos a comptar a partir de l’1 de juny, després que el Reial Decret-llei 19/2020, de 26 de maig, hagi modificat la normativa que havia vinculat els terminis a la finalització de l’estat d’alarma. D’aquesta manera, les empreses disposaran de tres mesos a partir de l’1 de juny per a la formulació dels seus comptes anuals, i de dos mesos més per a la seva aprovació.

Impactes potencials en valoració d’actius i riscos de liquiditat

En termes generals la situació creada pel Covid-19 –explica el president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, Antoni Gómez– “es veurà reflectida en una nota en els comptes corresponents a l’exercici 2019, relativa a Fets Posteriors, que haurà de recollir els impactes potencials tant pel que fa a la valoració d’actius com també quant als riscos en matèria de liquiditat, operacions i altres”. I afegeix que “serà molt més complexa l’avaluació dels actius, inversions, existències i saldos deutors, entre altres, en els comptes del 2020”.

Especificitats en les fundacions

La situació d’excepcionalitat en matèria de retiment de comptes també afecta a més de 2.600 fundacions inscrites en el registre d’entitats jurídiques de Catalunya, per bé que en el cas concret de Catalunya i en aquesta tipologia d’entitats l’estat d’alarma ha suposat la suspensió dels terminis i no el seu allargament. És a dir: si el termini legal de formulació de comptes se suspenia amb l’entrada en vigor de l’estat d’alarma (14 de març), a partir del seu aixecament les fundacions catalanes disposaran de 18 dies per fer-ho, això és, el nombre de jornades que faltaven per tancar el mes de març en el moment de la suspensió. I a partir d’aquesta data disposaran d’un termini suplementari de tres mesos per a la seva aprovació per part de l’Assemblea o el Patronat.

“Paper rellevant” dels informes d’auditoria en accés a ajuts ICO

Per la seva part, l’any 2019 es van elaborar 6.831 informes d’auditoria a la província de Barcelona, que també veuran modificades enguany les seves pautes d’elaboració. Gómez apunta les dificultats respecte de la realització de l’informe en el context actual: “l’auditor de comptes haurà de verificar si les explicacions contingudes en l’apartat Fets Posteriors de la Memòria són suficients i si inclouen tots els elements necessaris per reflectir de forma acurada la imatge fidel de la companyia auditada”.

El president del CCJCC posa en valor el “paper rellevant” dels informes d’auditoria en l’accés de les empreses als ajuts ICO, així com en la renovació de línies de crèdit. I reivindica que “la transparència i la confiança són factors claus” en un context en què “els efectes econòmics de la pandèmia del Covid-19 es perllongaran en el temps”.

I conclou amb la idea que “el retiment de comptes d’empreses privades, però també d’organitzacions de l’àmbit públic i entitats sense afany de lucre, no és només una obligació legal en aquells casos en què la llei ho determina, sinó que hauria de ser un imperatiu de caràcter ètic en una conjuntura en què la societat invocarà, més que mai, el seu dret a conèixer el destí de la ingent quantitat de fons públics mobilitzats per fer front a la pandèmia i a la crisi econòmica”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *