“L’empoderament de l’advocacia jove és un element clau per a la transformació de la professió”

Redacció.

15 de setembre de 2020.

Entrevista a Albert Jané, President del Grup de l’Advocacia Jove de Barcelona.

En aquesta casa sempre ens agrada començar pels inicis de tot entrevistat. Quan comença la teva història al GAJ Barcelona?

La meva història amb el GAJ Barcelona s’inicia l’any 2016 en que la futura Presidenta del GAJ (mandat 2016-2018) va decidir confiar en mi com a Vocal de la Seva Candidatura. El següent mandat (2018-2020), amb en Pol Olivet, ja vaig ser el responsable de formació i vaig ser nomenat VicePresident.

Estatutàriament cap dels membres del Comitè del Grup de l’Advocacia Jove pot estar més de tres mandats, aquesta és una de les pedres angulars per a la regeneració de la Comissió i que fan que aquests dos anys de Presidència siguin els meus dos últims al GAJ.

Quin és el llegat que t’emportes dels anteriors Presidents del GAJ Barcelona?

El llegat dels anteriors Presidents i de tots els membres dels anteriors Comitès Executius és increïble. El GAJ ha desenvolupat una feina essencial dins del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona treballant per l’Advocacia Jove de Barcelona. La formació, els esdeveniments i les lluites pels drets de l’advocacia jove han sigut i seran l’eix vertebrador de la nostre actuació, realitzant una evident explosió de notorietat i influència de la Comissió en els últims dos anys.

En aquests pròxims dos anys, quin és el projecte que vols portar a terme al front del GAJ Barcelona?

L’objetiu d’aquest comitè executiu és l’empoderament de l’advocacia jove com a elements claus per a la transformació de la professió. El canvi en la nostre professió haurà de comportar l’eliminació de la precarització de l’advocacia jove, la transformació digital de l’advocacia, nous models de prestació de serveis i el foment de l’empreneduria de l’advocacia jove.

Crec que l’advocacia jove s’ha de fer forta en el Dret Digital que és un tipus de dret en que la joventut ens dona certs avantatges competitius. Per tant, intentarem donar-li una enfocament molt innovador i digital a les formacions que programem, sense oblidar els nostres Cursos Zero.

Tanmateix, volem que el GAJ esdevingui un centre de interrelació entre tots els Col·legiats joves i intentarem apropar-lo per a incrementar el sentiment de pertinença de tots els nostres agrupats.

Finalment, intentarem exercir la nostra força per a lluitar per la defensa de tota l’advocacia jove de Barcelona, ja sigui individualment com sumant forces amb altres col·lectius de la societat civil.

I quin és el caràcter que vols que tingui el nou comitè?

Crec que el nou comitè ha de ser especialment reivindicatiu i lluitador en la defensa dels drets i interessos de l’advocacia jove, que és el col·lectiu d’advocats/des que històricament ha sigut més precaritzat i desafavorit. No ens tremolarà el pols per a demanar i exigir.

Tanmateix, també volem oferir a l’advocacia jove de Barcelona una formació gratuïta i de qualitat que pugui aprofitar i, sens dubte, apostarem per continguts innovadors on crec que l’advocacia jove pot tenir avantatges competitius respecte a companys d’altres edats que s’han d’explotar. Ens hem de fer forts en el Dret Digital

Qui hi ha darrere del nou comitè del GAJ Barcelona? És el GAJ Barcelona una agrupació independent i amb veu pròpia?

El GAJ és i serà una Comissió especial del Col·legi de l’advocacia de Barcelona, sempre s’ens ha respectat la nostre independència.

Sens dubte el que incrementaria la independència i la qualitat democràtica del GAJ i del ICAB seria que el seu pressupost fos independent i que els projectes i formacions no requerissin de l’autorització de la Junta de Govern.

Les diferents Juntes de Govern amb les que jo he coincidit no han posat mai cap pal a la roda de les diferents iniciatives del GAJ, però es indubtable que existeixen mecanismes dintre de l’ICAB per a poder “silenciar” al GAJ i s’haurien d’eliminar per a garantir la sana crítica.

Parlant de l’ICAB, com son les relacions entre el ICAB i el GAJ Barcelona. I entre la Mª Eugènia Gay i tu ?

La relació amb la nostre Degana, Mª Eugènia Gay, és magnífica, pocs degans han apostat d’una forma tan clara com ella per l’empoderament dels joves i per les iniciatives que, des de el GAJ, hem anat proposant. Tot i això, tinc molt clar que l’actual Comitè Executiu representa a tota l’advocacia jove de Barcelona i lluitarem per a la defensa dels seus drets passi el que passi.

Una mica d’autocrítica. Què creus que els joves advocats han d’aconseguir que canviï a l’ICAB?

L’advocacia Jove triga massa en tenir prestigi professional i arriba a tenir certa influència a l’ICAB quan ja no és jove. Atenent a que una gran part dels col·legiats de l’ICAB son advocats/des joves crec que existeix una infrarepresentació de l’advocacia jove en les Juntes de Govern, en les Comissions i en les Seccions. Aquesta idea és essencial si no volem deixar ancorat a l’ICAB en el passat i realment volem que evolucioni amb noves idees i noves formes de gestionar i apropar-se al col·legiat.

Entrem en altres relacions institucionals. Com son les vostres relacions amb altres agrupacions de joves a Catalunya i Espanya?

El paper del GAJ Barcelona és, ha de ser i serà de lluita i defensa dels drets de l’advocacia jove. Sens dubte, quants més col·legiats tinguem a darrera més pressió podrem exercir. Tot i això, i degut al volum d’advocats/des que ja representem, creiem que aquest suport que demanarem no pot esser concedit a qualsevol preu.

El Covid-19 ha afectat sense cap mena de dubtes a l’advocacia de Barcelona. Quins creus que són els reptes que haurà d’afrontar l’advocacia jove?

El COVID-19 pot esser una xacra per l’advocacia jove, però també pot esser una oportunitat per a emprendre en l’exercici lliure i independent. Crec que el COVID ha fet que certes barreres d’entrada en l’empreneduria de l’advocacia, pom podem esser el lloguer d’oficines etc, poden haver-se vist reduïdes gràcies a aquesta situació d’excepcionalitat. El COVID farà que la professió sigui més flexible i es centri més el l’assessorament amb valor afegit que en la imatge corporativa de l’advocat/da.

Com creus que s’ha de fer front als abusos laborals que pateixen molt joves advocats? Uns abusos que en els pròxims anys s’incrementaran.

Aquest és un tema que cal parlar de forma directe i sense subterfugis. Els advocats/des joves son explotats laboralment en molts despatxos d’advocats. Això crec que no s’hauria de permetre, ja que desprestigia i precaritza la nostre professió en favor de incrementar els beneficis d’empresaris. Per tant, crec que no hauriem de perdre l’essència de la nostre professió, transformant-la cap al futur, però sense abandonar els codis deontològics que s’haurien d’aplicar amb més severitat.

No voldria finalitzar l’entrevista sense preguntar sobre l’Agost Inhàbil. Durant el mandat del teu antecessor, el GAJ Barcelona va ser molt reivindicatiu. Ho seguireu sent?

Sents dubte l’Agost hàbil ha sigut una mesura populista que únicament es carrega sobre l’advocacia. El problema de la justícia no ha sigut el COVID-19, la falta de mitjans de la justícia és endèmica i simplement ha aflorat en aquesta època de crisi.

La transformació digital de la justícia és imprescindible per a la transformació digital de l’advocacia i els joves tenim pressa!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *