L’ICAB anuncia la posada en marxa d’un Torn d’Ofici específic sobre la ‘Segona Oportunitat’

Redacció.

Amb ocasió del ‘Dia de la Justícia Gratuïta i del Torn d’Ofici 2021’, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) reivindica la tasca social que realitza l’advocacia del Torn d’Ofici per garantir el dret a una tutela judicial efectiva i igualitària.

El vicedegà de l’ICAB, Jesús Sánchez, i la diputada de la Junta de Govern responsable del Torn d’Ofici, Carmen Valenzuela, han participat en la roda de premsa on s’ha donat a conèixer la posada en marxa d’un Torn d’Ofici sobre el mecanisme conegut com a “Segona Oportunitat’ i alhora han fet balanç sobre el funcionament del Torn d’Ofici al llarg de  l’any 2020 i els primers mesos de 2021.

Valenzuela ha exposat que són els estats i els governs els qui tenen la responsabilitat de garantir i finançar el sistema d’assistència gratuïta i al nostre país aquesta tasca recau sobre els Col·legis de l’advocacia, que són els que assumeixen l’organització, el desenvolupament, el seguiment i el control d’aquest servei.

Valenzuela ha destacat que el Torn d’Ofici del Col·legi compta amb més de 3.200 advocats i advocades adscrits, voluntàriament, els quals van realitzar, al llarg de l’any 2020 un total de 152.587 actuacions arran de les 91.190 designes i telefonemes rebudes a la demarcació territorial de l’ICAB -que inclou Arenys de mar, Badalona, Barcelona, Berga, Cornellà de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Igualada, Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca de Penedès i Vilanova i la Geltrú.

ICAB

Aquestes dades indiquen que el Torn d’Ofici de l’ICAB va rebre 21.849 designes i telefonemes menys que al 2019, com a conseqüència del confinament domiciliari degut a la pandèmia provocada per la COVID-19.

Durant els sis primers mesos de l’any 2021, s’han realitzat un total de 53.729 designacions del torn d’ofici. Durant el mateix període de l’any 2020 es van realitzar un total de 40.553 designacions, mentre que durant el primer semestre de l’any 2019 es van realitzar 57.326.

Pel que fa a les matèries (en relació als primers mesos d’aquest any), l’àmbit penal continua encapçalant el major volum de designes amb un total de 28.395 (davant les 22.692 del mateix període de 2020), seguit per la jurisdicció social amb 1.951 designes (1.543, en el primer semestre de 2020), i estrangeria, amb 1.892 designes versus les 1.673 registrades de gener a juny de l’any passat. Pel que fa a l’àmbit civil, cal destacar el fort increment registrat en aquest primer semestre, amb 6.848 designes, recuperant així el que era habitual en altres anys i deixant enrere els 3.691 actuacions registrades en els primers mesos de l’any 2020.

Respecte a les peticions d’assistència lletrada per a víctimes de violència de gènere, durant el primer semestre d’aquest any s’han realitzat un total de 2.098 designacions. Durant els sis primers mesos de l’any 2020 es van realitzar 1.809, i durant el mateix període de l’any 2019 es van sol·licitar 1.997 designes d’advocat o advocada d’Ofici.

També s’ha volgut posar de relleu l’elevat grau de satisfacció de la ciutadania sobre el Servei del Torn d’Ofici, que és valorat amb un 8,87 sobre 10, d’acord amb les següents variables: rapidesa en el nomenament d’advocat, facilitats amb la tramitació de la justícia gratuïta, coneixements i capacitat dels lletrats, atenció personal i tracte rebut, i satisfacció de les instal·lacions als despatxos de l’advocacia.

L’ICAB ha creat un torn d’ofici específic de l’anomenada segona oportunitat, per resoldre el problema de la insolvència, que ha existit sempre, però que ara es pot veure incrementat a conseqüència de la pandèmia.

Aquest mecanisme està recollit en la Llei 25/2015 i permet que una persona física, malgrat un fracàs econòmic empresarial o personal, tingui la possibilitat d’encarrilar novament la seva vida i inclús arriscar-se a noves iniciatives, sense haver d’arrossegar indefinidament un deute que mai podria satisfer.

El Col·legi ha establert una taula de treball per a l’estudi i detecció sobre la necessitat de legislar respecte el tràfic d’éssers humans, l’esclavitud del segle XXI. Aquest afecta, evidentment, a les persones més febles econòmicament com són les dones i nenes, que es veuen abocades a la prostitució i/o als matrimonis forçats, però també la pateixen els homes, especialment, pel que fa per al tràfic d’òrgans, mendicitat, inclusió en bandes de carrer per perpetrar robatoris, entre d’altres.

L’entrada en vigor de la Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i adolescència enfront de la violència, garanteix l’assistència lletrada com a acusació particular als menors, víctimes de maltractaments i abusos en el seu ampli sentit.

Malgrat aquests avenços, des del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona es persistirà en la lluita per defensar el drets de les persones més vulnerables, i que es visualitza a través de la violència contra la dona, les migracions de persones i el tràfic d’éssers humans.

Per això des de l’ICAB es seguirà treballant per fomentar la igualtat, especialment a través de l’educació, ja que s’han de transmetre els valors de la coresponsabilitat de l’home i la dona, i la igualtat d’oportunitats per acabar amb els estereotips i valors patriarcals, que encara estan vigents a la nostra societat. És imprescindible igualment que tota l’Administració de Justícia actuï amb una major perspectiva de gènere.

Valenzuela ha acabat la seva intervenció posant en valor la figura de l’advocacia d’ofici com a garant del dret de defensa, ja que tot ciutadà /ana té accés a la justícia, amb independència dels seus recursos econòmics. Es tracta d’un dret recollit tant a la Constitució espanyola com al Conveni Europeu dels Drets Humans.

Per això, i tenint en compte que l’advocacia és una peça clau per garantir el dret de Defensa, en el dia de la commemoració del ‘Dia de la Justícia Gratuïta i el Torn d’Ofici’, l’ICAB  sol·licita l’augment de la dotació pressupostària per a l’Administració de Justícia, ja que si es vol donar una resposta eficaç cal que aquest pilar essencial de l’Estat de Dret, es modernitzi, i es digitalitzi, i s’inverteixin més recursos materials i econòmics, però sense oblidar que també és imprescindible una revisió a l’alça dels mòduls de pagament. Aquests han d’estar a l’alçada de la important i essencial tasca que desenvolupen els advocats i advocades per garantir la tutela judicial efectiva, però també han de ser abonats de forma puntual i mensual.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *