L’advocacia de Barcelona alerta que la reforma de la segona oportunitat pot suposar un retrocés en drets

Redacció.

La Comissió de Normativa del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona considera que l’esborrany de l”Avantprojecte de llei de transposició de la Directiva europea 2019/1023 de reestructuracions i insolvència’ -que proposa una reforma en profunditat del sistema d’insolvències espanyol per adequar-lo a la Directiva europea- inclou alguns elements que contravenen el propi text de la Directiva, que podrien suposar la ineficàcia del mecanisme de segona oportunitat, i podria generar una situació d’inseguretat a les persones insolvents de bona fe.

Per aquest motiu, des de la advocacia s’assenyala que amb el text actual s’estaria fent un gran pas enrere, amb un nou model que parteix de la restricció dels drets de les persones, i que podria impossibilitar, a la pràctica, que la ciutadania accedís a la segona oportunitat. Cal recordar que la Directiva configura el mecanisme de la segona oportunitat com a dret de tots els ciutadans europeus.

En una primera valoració de l’esborrany de l’Avantprojecte, l’advocacia adverteix dels següents aspectes:

  • Respecte la consideració del deutor de bona fe, introdueix en l’article 487 unes excepcions a l’exoneració que provocarien que molts deutors no poguessin accedir com fins ara a aquest mecanisme. D’aquesta manera se’ls abocaria irremeiablement a l’economia submergida o a la marginalitat.

El sistema actual està donant bons resultats i els nous requisits suposarien un retrocés i una clara restricció de el dret de la ciutadania. Seria més d’acord amb el dret del deutor i amb un model que ha donat bons resultats que els requisits de bona fe poguessin ser examinats pel jutge en la secció de qualificació del concurs.

  • Respecte a la necessitat d’assessorament jurídic, l’esborrany parteix del fet que en alguns supòsits la defensa jurídica podria ser un cost innecessari per al procediment i per al deutor, encara que realment és l’única manera de garantir el dret de defensa.

S’ha d’alertar que si l’actuació de l’advocacia no és preceptiva en un procediment no seria factible la justícia gratuïta, de manera que es causaria una clara indefensió, especialment, als col·lectius més vulnerables econòmicament. Per això des de l’advocacia es denuncia que, en cas d’aprovar-se l’Avantprojecte amb la redacció actual, qui té més recursos podria acudir assessorat al procediment però qui no disposa de mitjans no podria accedir a la justícia gratuïta i per tant no tindria accés, a la pràctica, al mecanisme de la segona oportunitat.

  • Respecte a la sobreprotecció del crèdit públic, cal tenir en compte que contravindria l’articulat de la Directiva europea, i que podria impedir el compliment de la finalitat del mecanisme que aquesta exigeix: la cancel·lació plena de deutes.

Això comportaria, probablement, una allau de qüestions prejudicials i de batalles estèrils als jutjats durant anys per aconseguir acomodar la regulació espanyola a l’europea.

  • Respecte a l’habitatge habitual, s’ha de facilitar al jutge la possibilitat d’articular una protecció efectiva atenent les circumstàncies del cas.

Per tot això, la Comissió de Normativa del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona insta el Govern a replantejar el text, per tal d’acomodar-lo a l’esperit i al text de la Directiva europea. Només d’aquesta manera es podrien oferir garanties i sortides a les persones que es troben davant la dura situació de la insolvència personal, especialment en un moment en què s’ha de donar resposta als efectes econòmics de la pandèmia.

Els bons resultats que està donant fins a la data el mecanisme de la segona oportunitat per donar resposta a les persones insolvents és essencial; especialment en el context actual, per afavorir la recuperació de l’economia així com l’estimulació de l’emprenedoria. Per això, s’han de posar en valor els més de 8.500 expedients d’insolvència personal que van ser tramitats, només durant el 2020, pels Jutjats a Espanya.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *