L’ICAB exigeix la intervenció necessària de l’advocacia per garantir el dret de defensa en el marc de la segona oportunitat

Redacció.

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) ha finalitzat el 1er Congrés Europeu sobre la Segona Oportunitat alertant que cal garantir l’acompanyament especialitzat en tot el procediment, ja que és essencial; també en l’àmbit de la justícia gratuïta. Per això, l’ICAB ha denunciat que l’avantprojecte de llei per transposar a la legislació espanyola la directiva europea conté la proposta d’excloure la intervenció necessària de l’advocat o advocada en el procediment per a microempreses, que inclou els autònoms; fet que generaria clares situacions d’indefensió. Des de l’ICAB es considera essencial la intervenció de l’advocacia per garantir el dret de defensa de la ciutadania que recorre al mecanisme de la segona oportunitat per resoldre insolvències.

En el transcurs del Congrés els més de 50 ponents participants han posat de manifest que actualment és compta amb una bona llei de Segona Oportunitat, una norma que funciona i que fonamenta i alhora assegura una societat més justa i més resolutiva davant de situacions d’insolvència sobrevingudes, donant lloc a una actitud d’emprenedoria més gran, que sempre és base d’un creixement econòmic i social més sostingut en el temps. Per això, l’ICAB alerta que no es pot permetre retrocedir 10 anys després dels avenços fets amb l’aprovació de la Llei de Segona Oportunitat, el 2015, ja que el mecanisme per resoldre insolvències ha de ser una normativa al servei de les persones, i a pesar de què no és la solució definitiva a les situacions de pobresa crònica que existeixen en la nostra societat sí que és una solució eficient per poder dur a terme de nou projectes vitals i empresarials.

ICAB

Entre les conclusions del Congrés també s’ha fet incís en el fet que la insolvència personal té un impacte clar i definit en la salut de les persones, expandint els seus efectes de manera directa en l’estabilitat econòmica de la unitat familiar, de manera que la salut afecta a l’economia d’igual forma que l’economia afecta a la salut de les persones. Precisament per abordar un dels possibles orígens de la insolvència es considera essencial fomentar la formació econòmica i financera de la ciutadania com a element per prevenir futurs problemes de sobreendeutament.

La cloenda del 1er Congrés Europeu sobre la Segona Oportunitat ha anat a càrrec de Mª Eugènia Gay, degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i presidenta de l’Advocacia Catalana, de Jesús Sánchez, vicedegà de l’ICAB i president de la Comissió de Normativa de la Corporació, de Lourdes Ciuró, consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i d’Yvonne Pavía, tresorera i diputada de l’ICAB responsable del Grup de la Segona Oportunitat.

Precisament la degana de l’advocacia barcelonina, Mª Eugènia Gay, ha destacat que “l’impuls de la Segona Oportunitat posa de manifest l’eminent funció social de l’advocacia i de la resta de professions jurídiques” i ha destacat que “més de 3.000 persones han seguit en directe el 1r Congrés Europeu sobre la Segona Oportunitat que s’ha dut a terme de forma pionera sota l’organització del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona”.

El vicedegà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Jesús Sánchez, ha agraït el suport que des de la Generalitat de Catalunya, i en especial els consellers de justícia Carles Mundó, Ester Capella i actualment Lourdes Ciuró, han fet vers el mecanisme de la Segona Oportunitat com a eina per resoldre les insolvències de la ciutadania. 

Per la seva part, la consellera de Justícia de la Generalitat, Lourdes Ciuró, ha reivindicat la segona oportunitat com “un mecanisme jurídic però sobretot una eina que contribueix al benestar i a la cohesió social”, ja que permet reactivar l’economia. Ciuró ha reclamat que “la transposició de la directiva europea sobre Segona Oportunitat que prepara el Govern central ha de permetre l’exoneració dels deutors de bona fe, inclosos els seus deutes per crèdit públic -per exemple, de Seguretat Social i d’Hisenda-” i ha fet èmfasi en la necessitat de què aquesta reforma mantingui l’obligatorietat de la figura de l’advocacia per acompanyar els afectats durant el procediment.

La consellera de Justícia també ha expressat la voluntat de la Generalitat de sumar-se a la tasca de  “L’Aliança per a a la Segona Oportunitat” – que agrupa les entitats socials, econòmiques i professionals més rellevants per difondre, treballar en xarxa i promoure l’ús de la Segona Oportunitat. D’aquesta manera es vol  d’estrènyer la col·laboració amb l’Oficina de Segona Oportunitat, i sumar esforços Generalitat i Advocacia per donar solució i assessorament a les persones insolvents del nostre país.

Presentació de L’Observatori de la Insolvència Personal

Durant la celebració del 1er Congrés Europeu sobre la Segona Oportunitat s’ha fet la presentació en públic i posada en marxa de ‘L’Observatori de la Insolvència Personal’, un òrgan adscrit a la Comissió de Normativa del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona que té com a principal objectiu aportar dades que ajudin a la presa de decisions del legislador i que permetin un major coneixement de les situacions d’insolvència i del mecanisme de la Segona Oportunitat.

Precisament ‘L’Observatori de la Insolvència Personal’ ha donat a conèixer en el marc d’aquest congrés el seu primer estudi, que recull les dades d’un total de 293 expedients judicials de concursos declarats entre els anys 2016-2020 a través d’una mostra en 10 de jutjats de les 4 demarcacions catalanes.

Entre les principals conclusions d’aquest estudi cal destacar que la durada d’un concurs consecutiu de creditors és de 560,87 dies; és a dir, un any i mig de durada; termini substancialment coincident tant en aquells procediments seguits davant de Jutjats de Primera Instància com de Jutjats Mercantils. També ha mostrat el perfil del deutor/a més habitual que recorre al mecanisme de la Segona Oportunitat, establint que en un 58,39% (160 casos) el deutor o deutora és treballador per compte d’altri i, només en el 16,4 % de casos el deutor/deutora és autònom. En la resta de casos (25,21%), el deutor no exerceix cap activitat professional-laboral.

Quant a la proporció de la concessió del benefici de l’exoneració dels deutes d’aquelles persones que no han pogut fer-hi front, la mostra indica que en 88 dels casos, és a dir, en un 95,6% dels supòsits s’ha concedit, enfront de 4 casos (4,35%) on ha estat denegat. Això indica que el mecanisme de la Segona Oportunitat és una eina que funciona per resoldre els problemes d’insolvència de la ciutadania.

1er Congrés Europeu sobre la Segona Oportunitat

El 1er Congrés Europeu sobre la Segona Oportunitat ha estat una iniciativa pionera del l’ICAB, que ha tingut com a principal objectiu donar a conèixer el funcionament de mecanisme de la Segona Oportunitat i analitzar de des d’un punt de vista multidisciplinari la problemàtica de la insolvència personal.

La celebració d’aquest Congrés ha comptat amb la col·laboració especial de vLex i el suport del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), de l’Advocacia Catalana (CICAC) i les institucions que formen part de ‘L’Aliança per a la Segona Oportunitat’. També ha estat possible gràcies a la dedicació del Grup de la Segona Oportunitat, adscrit a la Comissió de Normativa del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, al treball del comitè organitzador ICAB-CICAC, i a l’experiència desenvolupada pel departament de Formació de l’ICAB.

Gràcies a la realització del 1r Congrés Europeu sobre Segona Oportunitat, l’ICAB i Barcelona s’han convertit durant dos dies en un espai de referència internacional per a la reflexió, anàlisi i debat sobre les solucions òptimes per resoldre les insolvències, obtenint una notable repercussió social i mediàtica.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *