La Intercol·legial commemora el seu 10è aniversari

Redacció.

L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya – entitat que representa més de 100 corporacions professionals de Catalunya-  ha commemorat aquest migdia els 10 anys de la seva constitució amb un acte a la seu del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB).

L’acte s’ha iniciat amb els parlaments de Mª Eugènia Gay, presidenta de l’Associació Intercol·legial i degana de de l’ICAB, de Joan Ramon Casals, director general de Dret, Entitats Jurídiques  i Mediació, telemàticament de Gaetano Stella, president del Consell Europeu de Professions Liberals (CEPLIS) i alhora també s’han traslladat les paraules de felicitació de Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) i presidenta de Unión Profesional.

La presidenta de la Intercol·legial ha exposat que “seguint el camí iniciat el 28 de maig de 1992 mitjançant la signatura d’un conveni per part de 128 Col·legis Professionals i Consells, impulsat per qui va ser el seu primer president, Eugeni Gay, llavors degà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, la Intercol·legial va néixer ara fa una dècada en el context de la tramitació de l’anomenada Llei Òmnibus sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici; i ho va fer, precisament, amb la voluntat de defensar un model d’associacions que promogués la col·laboració entre els Col·legis Professionals, reforcés la presència i la funció social dels mateixos, i funcionés com a un interlocutor fort davant les Administracions Públiques”.

La degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha destacat que una dècada més tard de la seva constitució, la “Intercol·legial s’ha consolidat com una veu representativa del món professional català, preservant l’autonomia pròpia de cada Col·legi i erigint-se com a punt de trobada per treballar i consensuar projectes d’interès comú” i ha destacat que “els Col·legis Professionals, la influència dels quals resulta indiscutible per fer front als improrrogables reptes que tenim per endavant, acumulen una experiència i un saber tècnic molt valuós i actuen com a enriquidors canals de participació i comunicació entre la societat civil i els poders públics”.

La presidenta de la Intercol·legial ha finalitzat el seu discurs agraint als degans emèrits de l’ICAB Pedro Yúfera i Oriol Rusca l’empenta i la consolidació de la Intercol·legial sota les seves presidències, així com als membres de les diverses Juntes Directives i a les persones col·legiades que han participat en la mateixa a través dels seus òrgans interns.

Durant aquests 10 anys, la promoció de las relacions entre les diferents entitats d’àmbits professionals de la Intercol·legial s’ha vertebrat a través de les 6 Comissions Sectorials. El seu treball conjunt ha servit per posar de manifest la necessitat de comptar amb unes Corporacions fortes i independents, com són els Col·legis Professionals, que vetllin per la deontologia, les bones pràctiques i la qualitat d’aquells serveis que es relacionen directament amb valors tan rellevants com la justícia, la salut o la informació veraç. És meritori destacar la fèrria defensa de la Intercol·legial vers els drets civils i la dignitat humana, com així es va reflectir en la campanya reivindicativa de la crisis de les persones refugiades al 2016, o la important tasca realitzada per la Comissió de Dones i d’Igualtat que es va constituir al 2018 per visibilitzar el talent femení i promoure l’equitat i la paritat en l’àmbit de les professions.

També entre els seus objectius assolits cal destacar la participació activa en els processos legislatius que afectaven als Col·legis Professionals, a través de dictàmens, al·legacions i esmenes. Un altre dels compromisos fonamentals de la Intercol·legial ha estat el foment de la formació continuada i especialitzada, sempre orientada a l’excel·lència i a la innovació, així com la promoció del networking interprofessional, creant dinàmiques de col·laboració summament enriquidores. 

La creació de la Borsa de Treball Intercol·legial online, presentada públicament el gener de 2014, ha estat un dels objectius més importants que s’han complert per impulsar l’ocupació i l’emprenedoria. Cal destacar, en aquest sentit, que la borsa va ser renovada a l’any passat per fer front a les excepcionals circumstàncies derivades del context de pandèmia.

Núria de José, vicedegana del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) ha conduit l’acte, que s’ha estructurat en set taules de diàleg, que han versat sobre: “Reptes socials i professions”; “Canvis socials i Dret”, “Vulnerabilitat Social”, “Recuperació econòmica”, “Sostenibilitat” i “Salut Digital” i “Desinformació i tecnologia”. 

L’acte ha comptat amb les intervencions de Miquel Roca, advocat, soci fundador i president del despatx RocaJunyent, ponent de la Constitució de 1978 i president de la Societat Econòmica Barcelonina d’Amics del País; de Raquel Iglesias, vicedegana del Col·legi de Notaris de Catalunya; Xavier Trabado, enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i Graduat en Sociologia per la London School of Economics i tresorer de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i vocal de la Federació de Salut Mental de Catalunya; Núria Carrera, degana emèrita del Col·legi de Treball Social de Catalunya, presidenta de la Comissió de Dones i d’Igualtat de l’Associació Intercol·legial i responsable del Grup de Treball Intercol·legial sobre Discapacitat; Santiago Niño Becerra, economista i catedràtic d’Estructura Econòmica de la IQS School Management. Universitat Ramon Llull i autor del llibre “El crash del 2010”; Arnau Queralt, director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS) ex president del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya i membre de la primera Junta Directiva de l’Associació Intercol·legial; Francesc Garcia Cuyàs, doctor en Cirurgia General i Digestiva, adjunt a la Direcció Mèdica i Director de Transformació Digital de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i president de la Societat Catalana de Salut Digital; Pilar González Gálvez, directora del Grau d’Infermeria de Blanquerna-URL i membre de la Comissió de Tecnologia, Transformació Digital i Innovació (T2DI) del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB); Ismael Nafría, director de la revista National Geographic Espanya, autor del llibre “La reinvención de The New York Times” i vocal de la Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC); Núria de José, vicedegana del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) i responsable d’actualitat a La Xarxa (Xarxa Audiovisual Local); Antoni Gómez Valverde, president d’Auren Internacional, president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya i president de l’Observatori Intercol·legial de Transparència i Retiment de Comptes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *