És urgent una administració de la Seguretat Social més eficient

Neus PauletPer Neus Paulet

Secretària general del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida

Les graduades i graduats socials som responsables de la gestió de més del 80% de les nòmines de l’Estat. Aquest fet permet entendre millor com de crítica està sent la nostra feina des de l’inici de la crisi derivada per la pandèmia de COVID, amb l’ingent volum d’activitat derivat dels milions d’ERTOs i prestacions que s’han hagut de gestionar. No obstant, amb molta empatia cap a l’administrat i l’administració, hem tret hores i hores per compensar les deficiències tècniques, normatives i de personal que la Tresoreria General de la Seguretat Social i el SEPE, entre d’altres, estaven patint. Passats gairebé dos anys des de l’inici de la pandèmia, els fets, la casuística i la voluntat de servei a la ciutadania han de ser raons suficients perquè el funcionament d’aquestes administracions s’apropi a la normalitat; fins i tot per exigir que sigui millor que abans com a resultat de l’aprenentatge d’aquests gairebé dos anys. La resta són excuses o, fins i tot, abusos sobre els professionals que, com nosaltres, hem estat pal·liant les mancances i deficiències.

La voluntat de servei a la ciutadania ha de ser raó suficient per tal què el funcionament d’aquestes administracions s’apropi a la normalitat.

Quan has estat empàtic, eficient i eficaç, esperes, si més no, un cert retorn d’aquesta empatia. Doncs no. El retorn ha estat en forma d’un abús injustificable per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Als canvis continuats en la normativa i les reglamentacions del sistema de la TGSS s’ha sumat, també, l’aplicació de la retroactivitat en la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI), aprovat al mes de setembre. No és fins tres mesos desprès, en un extraordinari exercici de manca de previsió, que es publica una Ordre de la Tresoreria General amb data del 4 de desembre, i les instruccions d’aplicació el dia 10 de desembre, on es notifica la modificació de la base mínima is’obliga a arrodonir la base mínimade 1.125,83€ a 1.125,90€, set cèntims per nòmina, des de setembre. És a dir, s’han de recalcular totes les nòmines ja fetes des de setembre, amb tot l’impacte que té en les retencions, en la comunicació a empreses i treballadors, en les liquidacions, etc. Cal tenir present que el SMI a Espanya i en aquestes circumstàncies socioeconòmiques és molt freqüent en bona part dels sectors productius del país. Tot això havia d’estar fet el 21 de desembre! Un dels mesos amb més feina de l’any. 

Afegir, a més a més, que contactar amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, abonada al teletreball i amb un sistema d’atenció i resposta a administrats i professionals vergonyosament ineficient, era una pèrdua de temps. Cal tenir present el potencial impacte que aquesta tasca feta a correcuita pot tenir en possibles errades en la gestió; cosa que pot derivar en potencials sancions per a empreses i autònoms, o retards en la recepció de les prestacions de les persones treballadores.

Per això, al Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Lleida i Girona hem denunciat públicament les greus deficiències en el funcionament de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Unes carències que, malauradament, ens afecten a nosaltres de primera mà i posen en risc l’estabilitat de moltes empreses i la seguretat econòmica de treballadors i treballadores. Exigim que es doti a la Tresoreria General de la Seguretat Social dels suficients recursos humans, tècnics i administratius, per respecte als funcionaris i funcionàries que han de prestar el servei i als administrats i professionals que els representem, amb responsabilitat compartida. També demanem la constitució d’una comissió bilateral Tresoreria General – Graduats Socials de la que poder participar amb veu pròpia, que permeti un flux continu d’informació. I que l’administració aprofiti la nostra expertesa, derivada del contacte dia a dia amb empreses i treballadors, i ens consulti tot allò que calgui per tal d’evitar situacions com la denunciada, oferint als administrats la màxima qualitat en la prestació dels serveis.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *