El Torn d’Ofici de l’ICAB ha realitzat més de 60.000 actuacions en el primer semestre de l’any

Redacció.

Amb ocasió del ‘Dia de la Justícia Gratuïta i del Torn d’Ofici 2022’, el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) ha reivindicat la tasca social que realitza l’advocacia del Torn d’Ofici per garantir el dret a una tutela judicial efectiva, que permet l’accés a la justícia, en igualtat de condicions, per a tota la ciutadania.  Es tracta d’un dret recollit tant a la Constitució espanyola com en el Conveni Europeu dels Drets Humans.

La diputada de la Junta de Govern de l’ICAB responsable del Torn d’Ofici, Carmen Valenzuela, ha posat en valor la figura de l’advocacia d’ofici, ja que els més de 3.000 advocats i advocades que estan adscrits voluntàriament per prestar aquest servei compten amb experiència, formació i especialització, i prova d’això és que la ciutadania ha valorat l’advocacia que presta el servei a les dependències de l’ICAB “amb un 8,45 sobre 10, d’acord amb les variables de rapidesa en el nomenament d’advocat, la facilitat de la tramitació de la justícia gratuïta, els coneixements i capacitat dels lletrats, així com l’atenció personal, tracte rebut, i satisfacció de les instal·lacions als despatxos de l’advocacia”.

Balanç de les actuacions realitzades durant el primer semestre del 2022 al Torn d’Ofici ICAB

El Torn d’Ofici i Assistència al Detingut ha realitzat al llarg del primer semestre d’aquest any un total de 60.040 actuacions, entre designes (29.237) i telefonemes (30.803). Aquestes xifres mostren que des del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut s’ha realitzat un nivell d’actuacions que ja supera – amb més de 2.700- les que es realitzaven en anys anteriors a la pandèmia com per exemple, en el 2019, que van ser un total de 57.326 en els primers sis mesos de l’any.

Cal tenir en compte, que els anys 2020 i 2021 arran del nou escenari que van comportar les mesures sanitàries per frenar la COVID-19, les actuacions van disminuir, situant-se en el primer semestre de 2020 en les 40.553 i creixent durant el 2021 fins assolir la xifra de 53.729.

Per matèries, les designes més elevades en el primer semestre de 2022 s’han registrat en l’àmbit penal (10.389), seguit de civil (5.889), família (3.598), assistències a víctimes de violència de gènere (3.038), social (2.759) i menors (1.008).

Si fem la comparativa amb els tres semestres dels anys anteriors, el més alt volum de designes es mantenen en els àmbits de penal, civil i família, si bé, des de l’any 2020 i fins al 2022 hi ha una tendència a l’alça en el nombre de designes a víctimes de violència de gènere 1.809 (any 2020), 2.098 (any 2021) i 3.038 (any 2022), fet que ha comportat que les designes del social hagin passat a un quart lloc.  

Durant tot l’any 2021, i segons dades del Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) es van realitzar un total de 149.917 actuacions a la demarcació de territorial de l’ICAB, que inclou Arenys de mar, Badalona, Barcelona, Berga, Cornellà de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Igualada, Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca de Penedès i Vilanova i la Geltrú.

Més de 600 consultes ateses en el primer any d’existència del Torn d’Ofici sobre la Segona Oportunitat

L’ICAB va crear el juliol de 2021 un torn d’ofici específic de l’anomenada Segona Oportunitat, per resoldre el problema de la insolvència, que ha existit sempre, però que s’ha vist incrementat a conseqüència de la pandèmia. Aquest mecanisme està recollit a la Llei 25/2015 i permet que una persona física, malgrat un fracàs econòmic empresarial o personal, tingui la possibilitat d’encarrilar novament la seva vida i inclús arriscar-se en noves iniciatives, sense haver d’arrossegar indefinidament un deute que mai podria satisfer.

Aquest Torn d’Ofici especialitzat en la Segona Oportunitat ha realitzat en aquest primer any d’existència 638 designacions, de les quals prop de 400 han estat realitzades en aquests primers sis mesos de l’any 2022.

Reptes assolits en aquests anys de treball de l’ICAB en defensa de l’advocacia d’ofici

Des del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona es destaquen en aquest dia commemoratiu alguns dels reptes assolits en aquest àmbit com són:

–          Assistència lletrada en comissaria a les víctimes de violència de gènere. La importància que les víctimes puguin ser assistides per un advocat o advocada des del primer moment i especialment a l’hora de fer la seva primera declaració a comissaria per garantir que aquella rebi una informació completa dels drets que l’assisteixen des del principi, així com un acompanyament adequat al llarg de tot el procediment que les empari, també, emocionalment.

–          Posada en marxa del Torn específic sobre la Segona Oportunitat per donar resposta a la creixent demanda en aquest àmbit.

–          Possibilitat de fer assistències per videoconferència. Aquesta mesura pionera es va implantar durant la pandèmia i va servir per evitar riscos i desplaçaments innecessaris i reduir els temps d’espera en comissaria.

Reptes i reivindicacions de l’advocacia d’Ofici

Malgrat aquests avenços, des del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona es persistirà en la lluita per defensar el drets de les persones més vulnerables, i que es visualitza a través de la violència contra la dona, les migracions de persones i el tràfic d’éssers humans. Per això estem treballant en la posada en marxa d’un Torn específic sobre “Tracta d’éssers humans”.

Major pedagogia i fomentar la igualtat, especialment a través de l’educació, és un altre dels reptes que tenim dins el Servei del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut per acabar amb els estereotips i valors patriarcals, que encara estan vigents a la nostra societat. Per això volem  facilitar i aconseguir que tota l’Administració de Justícia actuï amb una major perspectiva de gènere.

Des del Torn d’Ofici de l’ICAB, la diputada responsable del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut de l’ICAB, Carmen Valenzuela, també ha fet èmfasi en l’important paper dels Col·legis professionals tenen en relació al bon funcionament d’aquest Servei: “És l’advocacia i la procura, a qui la llei confia l’organització i el servei, sense perjudici d’un efectiu control administratiu per part de les Comissions d’Assistència Jurídica autonòmiques i de la seva eventual revisió judicial per part dels tribunals. Els Col·legis són els responsables de mantenir la qualitat dels Serveis de Defensa d’Ofici, procurant la formació continuada de l’advocacia inscrita, i vetllant, per la diligència deguda dels professionals en totes les seves actuacions”. 

Per això, l’ICAB sol·licita una revisió a l’alça dels mòduls de pagament, perquè aquests han d’estar a l’alçada de la important i essencial tasca que desenvolupen els advocats i advocades per garantir la tutela judicial efectiva, però també han de ser abonats de forma puntual i mensual.

Balanç Dades Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) atén una mitjana de 160 consultes al dia

Des del Torn d’Ofici de l’ICAB també es destaca que el Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) ha atès un total de 21.506 consultes realitzades per la ciutadania, vers les més de 20.000 que es van realitzar en el primer semestre de l’any 2021. Aquestes dades mostren que s’atenen una mitjana de 160 preguntes per dia.

A través d’aquest servei, i de conformitat amb allò que disposa la Llei 1/96, de 10 de gener, d’Assistència Jurídica Gratuïta, es proporciona un primer consell orientador sobre el tema plantejat pels usuaris i les usuàries. Se’ls informa també sobre la viabilitat de recórrer als tribunals o a les vies alternatives de resolució de conflictes, com la mediació o l’arbitratge. I si s’escau se’ls tramita el dret a la justícia gratuïta.

En relació a les preguntes plantejades pels usuaris i usuàries, tant l’any 2021 com el 2022, coincideixen els àmbits de dret que han originat més consultes. En primer lloc són les consultes de dret civil (especialment sobre propietat horitzontal, arrendaments urbans i posteriorment temes de família) seguides de dret laboral (especialment arran de  la demanda d’informació dels professionals afectats per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO),  dret penal, administratiu i estrangeria.

La diputada responsable del SOJ, Carmen Valenzuela, ha exposat que és un servei que està sempre obert a la ciutadania. “Fins i tot en l’època de la pandèmia i el confinament es va adaptar des de l’ICAB aquest servei per tal de poder atendre als ciutadans en tot moment,  i per això la ciutadania va poder adreçar les seves consultes per correu electrònic. Passada aquella etapa de confinament, el servei s’ha restablert i es presta de forma presencial de dilluns a divendres de 9 a 14h, tant a les instal·lacions de la Ciutat de la Justícia, de les Delegacions com a les dependències del SOJ Laboral”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *