Avís Legal

Avís legal

Objecte i contingut del lloc web

Aquest lloc web té un caràcter merament informatiu. La informació inclosa en el lloc web, no constitueix en cap cas un mitjà d’assessorament i la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l’usuari.

CERCLE CATALÀ DE JURISTES no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de l’aplicació o ús concret que pogués fer de la mateixa.

CERCLE CATALÀ DE JURISTES es reserva tots els dret respecte al contingut publicat, exceptuant que l’autor o la Direcció d’El Jurista, indiquin el contrari. Tantmateix, CERCLE CATALÀ DE JURISTES, es reserva, també, el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut de la web, la present Advertència Legal general i qualsevol avís legal específic, així com les condicions d’ús o la política de privacitat que puguin resultar aplicables a la present web.

Propietat Intel·lectual

Queden reservats en favor del CERCLE CATALÀ DE JURISTES tots els drets sobre els continguts, textuals i gràfics, tant de la pàgina web, així com de tots els seus continguts que apareixen a la mateixa, tret en cas que l’autor o la direcció del mateix, indiquin el contrari.

Aplicació LOPD

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la seva normativa de desenvolupament, els usuaris que ho sol·licitin poden en qualsevol moment revocar el seu consentiment i/o exercir els drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

A aquests efectes l’informem que per l’exercici d’aquests drets, haurà de remetre un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic, o dirigir-se per correu postal a l’adreça social de l’entitat:

CERCLE CATALÀ DE JURISTES

C /. Olivera n º 37.

08004 Barcelona

director@eljurista.cat

Així mateix, CERCLE CATALÀ DE JURISTES es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, com a pràctiques del sector. L’usuari accepta que les modificacions o canvis que es realitzin tindran caràcter obligatori i entraran en vigor a partir de la data de la publicació.

Comunicacions comercials

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportades mitjançant l’enviament de correus electrònics, siguin incorporades a fitxers titularitat del CERCLE CATALÀ DE JURISTES, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats, per a la gestió de tasques bàsiques d’assessoria, així com per mantenir-lo informat, bé per correu electrònic bé per qualsevol altre mitjà, de novetats i serveis relacionats amb CERCLE CATALÀ DE JURISTES.

En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’usuari presta el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat a través d’aquest mitjà.

En punxar en qualsevol dels enllaços (o hiperenllaços) que puguin aparèixer al nostre lloc web, l’usuari accepta fer-ho a títol informatiu, i reconeix que CERCLE CATALÀ DE JURISTES no exerceix cap control sobre el mateix ni respon del contingut de la informació a la qual accedeixi.

Condicions particulars

Les clàusules relatives a la protecció de dades de caràcter personal contingudes en les condicions particulars que, si escau hagin pogut subscriure l’usuari i CERCLE CATALÀ DE JURISTES prevaldran en tot cas sobre la present Política de Protecció de Dades i Privacitat.

Jurisdicció aplicable

La present Advertència Legal es regeix per la normativa estatal i autonòmica aplicable, sotmetent-se als Tribunals de Barcelona.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *