Mecanismes de flexibilitat interna (V): La suspensió del contracte o reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.