Els treballadors fixes discontinus i l’excedència voluntària