Anàlisis jurídic dels bombardejos a Gaza

Per Carlos Garfella Palmer.
Palma.
 

Segons Salah Abed Alaty, representant de la Comissió independent per als drets humans en la zona nord de la franja de Gaza, el 40 % dels morts ocasionats pels bombardejos que actualment el exercit israelià està ocasionant a la franja de Gaza són nens, dones i ancians. “Lo que està ocorrent aquí són crims de guerra” afirma Salah Abed.

¿Realment podem considerar els atacs israelians a la franja de gaza com a crims de guerra segons el dret internacional?

Benjamin Netanyahu, actual primer ministre d'Israel.
Benjamin Netanyahu, actual president d'Israel.

Netanyahu, president d’Israel, ha advocat sempre per el dret legítim d’Israel a la “legítima defensa”. La legítima defensa és un acte o una sèrie d´actes que es duen a terme per part d´un país per tal de repelar una agressió il·lícita i donar així  una resposta racionalment necessària per detenir o impedir aquesta agressió, sempre i quan aquesta s’efectuï amb mitjans proporcionals a la gravetat del mal comés per l’agressió inicial. La legítima defensa està regulada a l´article 51 de la carta de les Nacions Unides: “Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad Internacionales” Cal recordar que l’ofensiva israeliana va ser en resposta als atacs que des de la franja es varen realitzar a Israel per part de Hamas, braç polític i armat de la franja. Els míssils llançats per Hamas varen arribar per primer cop en l´historia del conflicte fins a la ciutat de TEL AVIV. En total varen causar 5 morts en la totalitat del territori israelià. La resposta per part de Israel va ser, i està sent contundent.  Els atacs aeris que es van iniciar 6 dies enrere estan suposant el llançament de milers de míssils sobre la franja els quals ja han causat la mort de més de 100 palestins en menys d´una setmana de conflicte.

Per lo tant, des de un punt de vista jurídic i objectiu, Israel estaria utilitzant el seu dret a legítima defensa i per lo tant, estaríem parlant d’un atac legal. No obstant, hauríem de analitzar aquest dret utilitzat en l´actualitat per Israel amb més profunditat per confirmar la legalitat o no de l´ofensiva israeliana. Allò que coneixem com a dret a legítima defensa per part d´un país és un dret totalment legítim que existeix des de sempre, és anterior a la Carta de les Nacions Unides, és consubstancial a la idea d´organització jurídica i de la personalitat jurídica dels estats. Els Estats, per lo tant, tenen el dret a defensar-se en front a un atac armat. Per tant, tot país pot utilitzar el dret a la legítima defensa en cas de necessitat sempre i quant aquest estigui justificat i tal com queda recollit a l´article 51 de la Carta de les Nacions Unides: “Las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta “. Així, aquest estiu, Turquia, per exemple, ha utilitzat el dret per defensar-se dels atacs per part de l´exercit de Síria a la frontera.

No obstant, segons la legislació internacional, la resposta per part de l´estat “víctima”  també hauria de respectar  el “principi de proporcionalitati per lo tant  hauria de ser proporcional al atac que origina en primera instància el conflicte. Cosa que Israel no està complint doncs el nombre de míssils llançats des de la frontera i el mal causat a la població civil palestina és absolutament desproporcionar  al atac inicial de Hamas. Israel per lo tant està repetint la “Operació, Plomo Fundido” del nadal de 2008-2009, operació  que va deixar un total de 1400 palestins  morts per 13 israelians, una xifra que com l´actual, és totalment desproporcionada.

És aquí on hauríem de plantejar  seriosament si s’estan produït crims de guerra per part d´Israel. Segons l’article 8 de l´Estatut de Roma: “A los efectos del presente Estatuto, se entiende por crímenes de guerra: ”Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades

En definitiva, en base a la legislació del dret internacional, els atacs que Israel està propinant sobre la franja de Gaza podrien estar legitimats una vegada entès el dret a la legítima defensa. No obstant, pareix clar que aquets serien clarament desproporcionats  i violarien el principi de proporcionalitat  fins al punt de poder considerar els bombardejos a la població civil de Gaza com a crims de guerra.

1 comment

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *