IV Edició de l’International Fashion Code Event marca tendència, fins i tot en el dret (II)

Per Arantxa Bernal i Àngela Francés
Barcelona

A la sessió de tarda de l’International Fashion Code Event d’aquest any, que ha tingut lloc a l’auditori del Museu del Disseny HUB de Barcelona aquest 29 de gener, s’ha pogut assistir a un esdeveniment que ha aconseguit integrar dret i moda a parts iguals. En el transcurs de les ponències, s’ha incidit vehementment en la importància de crear una marca els pilars fonamentals de la qual siguin la qualitat, la innovació i la internacionalització, com a mitjans de protecció contra la falsificació de productes.

Sin títuloAvui dia, la indústria de la moda no es pot concebre sense el sector en auge de l‘e-commerce, ja que representa una part considerable de les vendes a nivell mundial. Aquest nou fenomen compta amb nombrosos avantatges, però també exposa a aquesta indústria al risc de la falsificació. Rubén Benseny, director comercial de Vente Privée, es mostra conscienciat davant aquesta situació, tant que ha afirmat: “treballem amb marques, ens devem a elles i, per tant, ens preocupa el tema de les falsificacions”. Per la seva banda, Torcuato Cruz Mena, Brand Protection & Security Manager de la marca Levi Strauss Espanya S.A., s’ha centrat en abordar el problema de la falsificació i ha plantejat diversos escenaris en els quals aquesta pot ocórrer, incidint en les falsificacions que es produeixen a través Internet. Aquestes plantegen reptes de major envergadura a l’hora d’identificar el producte, detectar el lloc de subministrament i determinar el servidor. A tot això contribueix el fet que no hi ha una legislació clara i contundent.

Ha resultat especialment interessant la intervenció de José Carlos Cano, president del Fòrum Europa Ciutadana, ja que ha aportat exemples molt clars i específics en referència a la falsificació, que representen un viu reflex de l’abast que ha tingut aquesta pràctica. A Espanya, aquesta situació ens afecta de manera directa i en major grau en comparació amb altres països. Ens situem en la quarta posició en el rànquing europeu de confiscacions, cosa que, en part, es deu a l’estatus de país portuari, que afavoreix l’entrada de productes falsificats, entre els quals la indústria tèxtil abasta un 8%.

No obstant això, tot problema té solució. I aquesta podria ser, sens dubte, la que ens ha presentat Carlos Carrasco, CTO de l’empresa Alise Devices S.L. i coinventor d’un dispositiu per a l’autenticació de productes. Es tracta d’una làmina plàstica de la grandària d’una targeta SIM que en observar-se mitjançant llum polaritzada mostra imatges diferents en cada cara. Es tracta d’un producte sorprenentment flexible i resistent a la pressió, a l’aigua i a temperatures extremes que, sens dubte, constitueix una aposta segura d’èxit per combatre la problemàtica de la falsificació i així protegir no solament la marca, sinó també els consumidors.

Existeixen moltes vies per enfortir una marca, per fer-la més resistent i atorgar-li un major potencial. En aquest sentit, la internacionalització s’erigeix com un imperatiu per a les empreses del segle XXI. Ignasi Espiell, enginyer industrial i advocat expert en patents, ens ha presentat l’estratègia de protecció que ell mateix ha dissenyat per a la marca de calçat Munich; al mateix temps, ens ha proporcionat una visió global sobre altres estratègies que les empreses haurien d’adoptar en funció de les seves prioritats. Com ha afirmat Francisco Vallés, secretari patró del Fòrum de Marques Renombrades Espanyoles, no hi ha dubte que una altra via cap a la consolidació d’una marca és la qualitat, que respon a la necessitat de diferenciar-se en un món caracteritzat per la saturació de productes.

Ja cap al final de l’esdeveniment, ha estat el torn de Edoardo Fano, advocat i professor d’Esade Law School. Fano ha fet un breu i controvertit repàs dels casos més coneguts de falsificació al món de la moda des de la perspectiva del dret comparat entre Estats Units i la Unió Europea. Finalment, ha intervingut Cristina Mesa, advocada especialista en drets de propietat industrial i intel·lectual. Mesa, també dissenyadora, es mostra convençuda de la importància que les marques de moda es conscienciïn sobre el nou escenari en el qual operen, caracteritzat pel comerç electrònic i l’ús massiu de les xarxes socials, en les quals és el consumidor qui té el comandament.

En definitiva, es pot afirmar que la IV Edició de l’International Fashion Code Event l’ha integrat un cor constituït per veus professionals i experimentades en diferents àmbits de la moda i el dret. Aquests han fet de la jornada un instrument de gran ajuda per a dissenyadors, advocats especialitzats en la propietat intel·lectual i industrial i empresaris, que ara disposen de nous mètodes i estratègies per dotar a les seves marques d’aquest valor afegit que els permeti no solament diferenciar-se dels seus competidors, sinó també protegir-les d’una pràctica com la falsificació.

Podeu llegir la crònica de la sessió del matí aquí.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *