El GAJ Barcelona elabora el ‘Decàleg de drets laborals i professionals de l’advocacia jove’

Redacció.
Barcelona.

 

Ahir el Grup d’Advocats Joves del Col·legi d’Advocats de Barcelona (GAJ Barcelona) i la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ) van realitzar un acte institucional al Palauet Casades, seu de l’ICAB, amb motiu del ‘Dia internacional de l’Advocacia Jove’, que es commemora cada 31 d’octubre. L’objectiu va estar reflexionar sobre la situació que viuen els lletrats joves i la situació de la justícia en el nostre país.

Més enllà de les conclusions a les que es van arribar, tots els assistents van poder ser testimonis del que pot esdevenir un punt de inflexió en l’advocacia; Esteve Grima, president del GAJ Barcelona, va presentar el ‘Decàleg de drets laborals i professionals de l’advocacia jove”. Aquest decàleg recull una sèrie drets que haurien de ser-li respectats a tot advocat jove; Drets que a priori tothom pensa que en una professió com l’advocacia són sancta sanctorum, però, aquesta percepció ja resulta no ser més que una fantasia si ens atenem a les raons que han portat al GAJ Barcelona a donar aquest pas endavant. La precarietat en l’advocacia és un fet. En aquest sentit, ens hauríem de preguntar quina és la situació dels nostres advocats joves si el GAJ Barcelona s’ha vist empès a redactar aquest decàleg; Advocats contractats com a becaris, jornades laborals de més de 16 hores diàries, retribucions indignes, inexistent seguretat en les condicions laborals?

Esteve Grima (President) i Alba Tàsies (Vocal) de Grup d'Advocats Joves de Barcelona.
Esteve Grima (President) i Alba Tàsies (Vocal) del Grup d’Advocats Joves de Barcelona.

Amb aquesta acció el GAJ Barcelona persegueix, per una banda, que aquest decàleg de bones pràctiques serveixi com a instrument de la vergonya per a tots aquells que sotmeten als advocats joves a aquestes condicions que menyspreen la professió de l’advocacia, i per una altre banda, que tot advocat jove pugui exigir el compliment d’aquests drets, però, que també pugui demanar la intervenció del Comitè Executiu del Grup d’Advocats Joves o del seu President, i a fer ús de les eines col·legials que consideri adients, sense témer ni patir represàlies.

 

Decàleg de drets laborals i professionals de l’advocacia jove

Primer.-Contractació

 • L’advocat/da jove té dret a ser contractat en el règim en què realment presti els seus serveis i mitjançant la figura contractual més adequada a les condicions ofertades i més garantistes per a ell, evitant fraus o situacions irreals.

Segon.-Retribució

 • L’advocat/da jove té dret a percebre una retribució digna d’acord amb la seva preparació acadèmica, experiència, talent i capacitats. L’advocat/da jove té dret a percebre la mateixa retribució que els seus companys quan realitzi les mateixes funcions amb igual grau de qualitat.

Tercer.-Horaris i vacances. Dret al descans, al lleure i a la vida privada

 • L’advocat/da jove té dret al descans, a tenir horaris laborals racionals i que les hores extra li siguin retribuïdes.
 • L’advocat/da jove té dret a gaudir, com a mínim, del règim de vacances previst a l’Estatut dels Treballadors.
 • L’advocat/da jove té dret a què se li reconegui la baixa per malaltia o maternitat/paternitat sense témer represàlies com l’acomiadament o ser apartat dels seus clients.
 • L’advocat/da jove té dret a prestar la seva tasca de forma telemàtica, sense empobrir la qualitat del seu servei, per tal de permetre la conciliació amb la vida privada.

Quart.-Accés a la professió

 • L’advocat/da jove, un cop sigui advocat, té dret a ser tractat en termes d’igualtat i a rebre el tracte corresponent com a tal. Rebrà la corresponent remuneració i es podrà presentar com a advocat sempre que ho consideri necessari.

Cinquè.-Dret i deure de formar-se. Compatibilitat i paper de l’ocupador.

 • L’advocat/da jove té el dret i el deure de formar-se contínuament i l’ocupador té el deure de facilitar-ne la formació relacionada amb la professió i pel seu bé i el de l’empresa, amb mesures com la flexibilitat horària o l’ajut econòmic.
 • L’advocat/da jove té dret a què la seva consideració i retribució a l’empresa millorin en la mesura que la seva formació o experiència també millorin.

Sisè.-Seguretat en les condicions laborals

 • L’advocat/da jove té dret a conèixer amb certesa i veracitat quines condicions laborals regiran el seu lloc de treball des de què s’anunciï l’oferta de treball o des de la primera entrevista, entenent com a condicions laborals: horaris, tasques o retribució, entre d’altres. L’advocat/da jove tindrà dret a què es reguli per escrit el pacte de comissions per aportació de clientela, si fos el cas.

Setè.-Seguretat en el procés de selecció i dret d’informació del candidat

 • L’advocat/da jove té dret a conèixer amb certesa i veracitat les fases i requeriments que s’exigeixen en qualsevol procés de selecció en què participi. L’advocat/da jove té dret a conèixer en qualsevol moment l’estat de la seva candidatura, sobretot quan el procés hagi acabat.

Vuitè.-Acompanyament en l’aprenentatge

 • L’advocat/da jove té dret a què els seus companys amb més experiència li transmetin els seus coneixements, sense menysteniment de la seva dignitat coma advocat/da ni en perjudici de la seva remuneració

Novè.-Selecció i promoció interna

 • L’advocat/da jove té dret a participar en processos de promoció quan ho consideri adient. L’advocat/da jove té dret a exigir el compliment de les condicions ofertades quan el procés de promoció hagi estat superat amb èxit.

Desè.-Garantia de drets i de la seva exigibilitat

 • L’advocat jove podrà exigir el compliment d’aquests drets davant de l’ordre jurisdiccional que correspongui i demanar la intervenció del Comitè Executiu del Grup d’Advocats Joves o el seu President, i a fer ús de les eines col·legials que consideri adients, sense témer ni patir represàlies.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *