L’ICASBD escollirà, el proper dijous 17, el seu nou Degà o Degana de forma telemàtica

Per A. Salvador.

12 de desembre de 2020.

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell celebrarà, aquest proper dijous 17 de desembre, eleccions parcials de la seva Junta de Govern, on s’escolliran els càrrecs de Degà/na, diputat segon, diputat quart, diputat sisè, tresorer, bibliotecari i secretari. 

Qui és disputa el càrrec de Degà/Degana?

En les presents eleccions per succeir a en Manolo Hernández al front dels advocats de Sabadell, competeixen electoralment en Marc Remolà (Candidatura “+ICASBD, +A PROP”), l’Eulàlia Barros (Candidatura “Canviem l’ICASBD”) i la Carmen Gómez (Candidatura “Una Candidatura Professional”).

La candidatura d’en Marc Remolà 

El candidat a degà de l’ICASBD defensa en el seu programa un col·legi d’advocats més proper, on aquest sigui l’advocat dels advocats i és defensi als companys i companys davant les administracions públiques, especialment davant l’administració de justícia, els cossos policials i inclús els propis clients, vetllant per una defensa efectiva dels nostres drets i interessos. 

Un dels altres punts a destacar del seu programa electoral és la modificació dels estatuts de l’ICASBD per tal que el President de la Jove Advocacia de Sabadell pugui estar present a les reunions de la Junta de Govern, amb veu i vot. Així mateix, es reivindica el manteniment de l’acord de la presència d’un membre de la Junta de JAS a les diferent Comissions de Treball de l’ICASBD.

Paral·lelament, també s’inclou en el seu programa la creació d’un torn d’ofici per a persones discapacitades i la millora dels mòduls retributius del torn. També destaca en el seu programa electoral la posada a disposició dels col·legiats de les despeses dels membres de la Junta de Govern. 

La candidatura de l’Eulàlia Barros

La candidata a degana de l’ICASBD defensa la fugida de propostes grandiloqüents, abstractes i genèriques, per tal d’establir una opció seriosa de canvi i de futur den el lideratge de l’ICASBD.

En atenció a l’anterior, defensa en el seu programa el fet de garantir una formació continuada, actual, gratuïta i de qualitat. Seguiment, defensa generar campanyes publicitàries i de conscienciació social de la necessitat de l’advocacia entre la ciutadania, les empreses i els operadors jurídics. 

A continuació, un altre dels punts a destacar és la proposta de modernització del sistema de tramitació i facturació del Torn d’Ofici, posant el marxa aquest 2021 la validació automàtica dels mòduls del TOAD.

Finalment, s’ha de fer una menció especial a les renuncies de l’Eulàlia Barros si surt escullida degana. La candidata renuncia a la visa del càrrec de degana, a comprar material informàtic per al seu ús com a degana (es compromet a utilitzar el seu propi material), a fer reunions fora de l’hora de dinar per evitar carregar factures de restaurant innecesaries i a fer públics tots els seus ingressos (dietes CICAC i CGAE) i despeses per raó del seu càrrec (ICASBD).

La candidatura de la Carmen Gómez

La candidata a degana defensa, en primer lloc, ser una degana no buròcrata. L’ICASBD necessita una degana amb experiència en el terreny, un col·legi per al col·legiat, on s’escolti i es recullin suggeriments i propostes. En aquest sentit, es defensa un col·legi on el protagonista sigui l’advocat, evitant abusos del dia a dia en la professió i on es tracti als advocats amb la deguda dignitat.

Seguidament, en el marc del programa electoral es proposa un Torn d’Ofici millor retribuït en totes les seves branques, a l’altura del servei que ofereixen els avocats, amb una defensa a ultrança davant la Conselleria de Justícia.

Finalment, la candidata a degana es compromet a la consecució de la paritat en les estructures de decisió de l’ICASBD.

Eleccions telemàtiques

De manera innovadora i trencadora en l’advocacia institucional, atesa l’actual situació de pandèmia sanitària, els advocats sabadellencs podràn exercir el seu vot de manera presencial o telemàtica, “mitjançant la plataforma Kuorum, específicament habilitada a l’efecte, que permetrà emetre el vot telemàtic de manera segura, secreta i inalterable, garantint-ne la identitat del/de la votant, la integritat de les dades i la seva intenció de vot”, segons exposa la convocatòria electoral.

2 comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *