TTIP-CETA-TISA: Llums i ombres d’un projecte de tractat internacional de lliure comerç

Els nous reptes de l’advocat d’empresa del s. XXI: El desenvolupament de la funció legal

La gestió de la reputació on-line i les seves crisis

Barcelona Fashion Summit 2016: Les claus per créixer