TTIP-CETA-TISA: Llums i ombres d’un projecte de tractat internacional de lliure comerç

La gestió de la reputació on-line i les seves crisis

Acte 25è aniversari de Dones Juristes per la dignitat i els drets de les dones