Altermútua, la millor Alternativa a Autònoms
Home » Archives by category » Assajos

Els aspectes processals del concurs de creditors: L’article 48ter de la llei concursal. Situació actual i perspectives futures

Per Oriol Caudevilla Parellada. (Premi Feixó Carreras 2012 per a noves promocions de l'ICAB) …

Valoració per part dels nostres tribunals de la situació objectiva de risc en les ordres de protecció. La importància de la motivació en la concessió o denegació de les ordres de protecció.

Valoració per part dels nostres tribunals de la situació objectiva de risc en les ordres de protecció. La importància de la motivació en la concessió o denegació de les ordres de protecció.

Per Eva Díez López.…

Els efectes de la utilització abusiva de contractes de durada determinada en l’àmbit de l’Administració Pública en el dret de la Unió Europea

Els efectes de la utilització abusiva de contractes de durada determinada en l’àmbit de l’Administració Pública en el dret de la Unió Europea

Per Albert Ejarque Pavia…

L’assentiment en supòsits de litisconsorci passiu

L’assentiment en supòsits de litisconsorci passiu

Per Albert Ejarque Pavia.…

El pagament de les quotes del préstec hipotecari als processos de família

El pagament de les quotes del préstec hipotecari als processos de família

Per Albert Ejarque Pavia.…

La correlació entre les causes d’oposició

La correlació entre les causes d’oposició

Per Albert Ejarque Pavia.…

La reclamació judicial a les participacions preferents

La reclamació judicial a les participacions preferents

Per Eva Díez López.…

El contingut material del dret a un judici de durada raonable en la jurisprudència andorrana i europea

El contingut material del dret a un judici de durada raonable en la jurisprudència andorrana i europea

Per Albert Ejarque.…

La vinculació entre el dret a un judici de durada raonable a andorra i el dret a la jurisdicció

La vinculació entre el dret a un judici de durada raonable a andorra i el dret a la jurisdicció

Per Albert Ejarque Pavia…

La legitimació activa en el procediment d’execució hipotecària

La legitimació activa en el procediment d’execució hipotecària

Per Albert Ejarque Pavia. …

L’adequació de les fonts del Dret andorrà al principi de publicitat

L’adequació de les fonts del Dret andorrà al principi de publicitat

Per Albert Ejarque Pavia.…

L’alegació de falta de relació de causalitat en l’oposició a l’execució d’una interlocutòria de quantia màxima

L’alegació de falta de relació de causalitat en l’oposició a l’execució d’una interlocutòria de quantia màxima

Per Albert Ejarque Pavia.…

Aproximació conceptual a la hipoteca

Aproximació conceptual a la hipoteca

Per Pol Rubio.…

Three strikes and you’re out

Three strikes and you’re out

Per Tomàs Gabriel García Micó.…

Martin v. Herzog (1920) com a paradigma de la negligència per se

Martin v. Herzog (1920) com a paradigma de la negligència per se

Per Tomàs Gabriel García Micó. …

La doctrina de l’aixecament del vel

La doctrina de l’aixecament del vel

Per Tomàs Gabriel García Micó. …

La responsabilitat mèdica per la informació del medicament

La responsabilitat mèdica per la informació del medicament

Per Tomàs Gabriel García Micó.…