L’advocacia catalana celebra la suspensió de la taxa judicial catalana

Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya
Barcelona.

 

El CICAC celebra la suspensió cautelar de la taxa judicial catalana que ahir va acordar el TC en establir la suspensió de l’aplicació d’algunes disposicions de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.

L’advocacia catalana continua rebutjant la taxa judicial estatal i espera la seva supressió, tal com ha manifestat en reiterades ocasions per l’obstacle a la justícia que això suposa. Entre d’altres mesures, el CICAC s’ha concentrat com a mesura de protesta i ha recollit signatures contra aquesta Llei perquè la considera abusiva.

Entre les disposicions suspeses pel TC es troba l’article 16 de la Llei, que va establir la taxa per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’administració de Justícia de competència de la Generalitat, és a dir, la taxa judicial que el Govern de la Generalitat va establir en els ordres jurisdiccionals civil i contenciós administratiu i que es va començar a aplicar a partir de l’1 de maig de 2012. No afecta, perquè no han estat objecte d’impugnació, la taxa quin fet imposable consisteix en l’emissió de segona certificació i testimoniatge de sentències i altres documents que consten en els expedients judicials, ni  la taxa per la utilització o l’aprofitament dels béns i drets afectes al servei de l’Administració de justícia.

Tribunal Constitucional Espanyol

El TC, que va acordar aquesta mesura com a conseqüència del recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern de l’Estat contra la Llei 5/2012, té un termini màxim de 5 mesos per ratificar-la o aixecar-la.  Per aquest motiu, el president de l’Advocacia catalana, Pedro L. Yúfera, demana la suspensió definitiva de la taxa judicial catalana perquè suposa un obstacle per l’accés a la justícia.

Yúfera recorda que “el CICAC s’ha mostrat sempre en contra de les taxes judicials, siguin catalanes o  estatals, perquè suposen una doble imposició  i generen  una justícia de  rics i de  pobres. Entretant, una majoria de ciutadans de classe mitjana no tindrà recursos suficients per pagar aquestes taxes però tampoc podrà beneficar-se de la justícia gratuïta”.

Entrada en vigor de la suspensió de la taxa judicial a Catalunya
El TC ha confirmat que la Generalitat de Catalunya ha estat notificada avui dia 17 de gener al migdia de l’acord de suspensió, motiu pel qual a partir d’aquest moment resta suspesa la potestat tributària del Govern sobre l’esmentada taxa i no podrà reclamar-ne el pagament.

Els 14 col·legis d’Advocats que composen el Consell de l’Advocacia catalana continuaran treballant per aconseguir la supressió de la llei de taxes estatal i no descarta realitzar més accions i mobilitzacions per aconseguir-ho.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *