L’impost sobre successions i donacions espanyol vulnera la legislació comunitària

Redacció.
Barcelona.

 

Es llegeix des de la premsa brussel·lesa fins al Wall Street Journal, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dictaminar ahir que l’impost sobre successions i donacions espanyol (ISD) vulnera la legislació comunitària en obligar als no residents a pagar més que als residents, donat que aquests són els únics que es poden beneficiar dels avantatges concedides per les comunitats autònomes.

Font: «Tribunal de Justicia de la Unión Europea»
Font: «Tribunal de Justicia de la Unión Europea»

A Espanya, l’ISD és un gravamen estatal la gestió i el rendiment del qual han estat cedits a les comunitats autònomes. No obstant això, la normativa estatal s’aplica en els casos en els quals no hi ha punt de connexió personal o real amb una comunitat autònoma. Totes les comunitats autònomes apliquen avantatges que redueixen la càrrega fiscal als contribuents. No obstant això, als no residents se’ls aplica la normativa estatal, més gravosa.

En la seva sentència d’aquest dimecres, el Tribunal de Justícia afirma en primer lloc que aquesta normativa no afecta a la lliure circulació de persones, com sostenia la Comissió, però sí a la de capitals.

La decisió destaca que la successió o la donació en la qual intervingui un hereu o un donatari o un mort o donant que no resideix al territori espanyol, o també una donació o una successió que tingui per objecte un ben immoble situat fora de territori espanyol, “no podrà beneficiar-se de les reduccions fiscals que només s’apliquen en cas de connexió exclusiva amb el territori de les comunitats autònomes, havent de suportar una major càrrega fiscal que les successions o donacions en les quals només intervenen residents o que només tenen per objecte béns immobles situats a Espanya”.

“Al no poder gaudir dels citats beneficis fiscals, el valor d’aquesta successió o aquesta donació es reduirà. Segons la jurisprudència del Tribunal de Justícia, aquesta reducció constitueix una restricció de la lliure circulació de capitals”, ressalta la sentència. Per això, el TJUE declara que “la legislació espanyola constitueix una restricció de la lliure circulació de capitals, prohibida en principi” pel Tractat.

D’acord amb la resolució, aquesta restricció no està justificada perquè “no existeix cap diferència entre la situació objectiva d’un resident i la d’un no resident que pugui sustentar una diferència de tracte al marge d’on resideixin, ja que la legislació espanyola els considera com a subjectes passius a l’efecte de la percepció de l’ISD sobre els béns immobles situats a Espanya”.

En aquest sentit, el Tribunal no accepta els arguments d’Espanya relatius a la persecució de l’objectiu legítim de garantir l’eficàcia dels controls fiscals i la lluita contra el frau fiscal dins de l’Espai Econòmic Europeu, perquè “no s’ha demostrat com el fet que no hi hagi un acord d’assistència mútua en aquest sentit podria justificar la legislació atacada per la Comissió

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *