L’Advocacia Catalana i la Barcelonina es mostren favorables a fórmules alternatives d’accés a l’habitatge

Redacció.

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) i el Consell de l’Advocacia Catalana han defensat davant el Parlament de Catalunya la necessitat de disposar de mesures urgents per facilitar l’accés a l’habitatge.

El diputat de la Junta de Govern responsable de la Comissió de Normativa, Jesús Sánchez, s’ha mostrat favorable al Projecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida en el llibre V del Codi civil de Catalunya.

Sánchez ha explicat que l’habitatge constitueix una necessitat bàsica de la persona i que les administracions públiques han de crear les condicions oportunes i establir les normes adequades per garantir que les persones hi tinguin accés. En el nostre context social, Sánchez ha afirmat que “el sistema actual d’accés a l’habitatge és molt rígid, ja que inclou preferentment la ‘compra i lloguer’ com a úniques vies perquè les persones tinguin accés a una vivenda”. Aquesta situació ha motivat que amb la crisi econòmica i la pèrdua de tants llocs de treball moltes persones s’hagin vist abocades al desnonament o execucions hipotecàries; situacions dramàtiques que s’han d’evitar en el futur “flexibilitzant el sistema”. 

Per aquest motiu Sánchez ha considerat necessari que el Parlament i l’Administració estatal  aposti clarament per mesures que afavoreixin l’accés a una vivenda sense necessitat d’endeutar-se  “per a tota la vida”. Entre aquestes mesures, Sánchez, ha  destacat  els beneficis de “la propietat temporal i la propietat compartida” com a fórmules que poden contribuir a flexibilitzar el mercat i facilitar que més persones tinguin accés a un habitatge.

En la “propietat temporal” s’atorga al seu titular el domini d’un bé durant un termini establert, passat el qual el domini esdevé del titular successiu”. Mentre que en la “propietat compartida” es confereix a un dels dos titulars, que rep el nom de propietari material, una quota inicial del domini o “propietat” i la possessió, l’ús i el gaudi exclusiu del bé i el dret a adquirir, de manera gradual, la quota restant del segon titular, que rep el nom de propietari formal.

Sánchez també ha explicat que aquestes mesures per si soles no funcionaran, que cal un tractament fiscal que faci atractiu que les persones apostin per aquestes noves vies, així com l’establiment d’un sistema àgil i fàcil de resolució de conflictes en cas que hi hagi controvèrsia. 

En la mateixa línia favorable a facilitar l’accés a l’habitatge s’ha mostrat Simeó Miquel, exdegà del Col·legi d’Advocats de Lleida, que ha parlat, en representació de l’Advocacia Catalana, davant la Comissió Parlamentària que ha tractat sobre la Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *