Altermútua, la millor Alternativa a Autònoms
Home » Archives by category » Pràctica Jurídica » Laboral (Page 2)

El control de les comunicacions privades del treballador per part de l’empresa. A raó de la STEDH de 12 de març de 2016

El control de les comunicacions privades del treballador per part de l’empresa. A raó de la STEDH de 12 de març de 2016

El Tribunal Europeu de Drets Humans resol mitjançant la sentència de data 12 de març de 2016, dictada en l’assumpte núm. 6149/08, que és lícit el control realitzat per l’empresa,…

La clàusula de no-competència en l’àmbit laboral

La clàusula de no-competència en l’àmbit laboral

Analitzem les limitacions empresarials al principi constitucional de lliure elecció de professió i pluriocupació. Tot el que pots haver de tolerar, i el que no. Esperem que Matt Murdock, advocat…

Pot acomiadar-se verbalment?

Pot acomiadar-se verbalment?

Pot acomiadar-se verbalment? L'article 55.1 ET és molt clar sobre aquest tema: l'acomiadament haurà de comunicar-se per escrit, juntament amb la descripció dels fets que motiven l'acomiadament i la data…

Les feines de bon veïnatge

Les feines de bon veïnatge

L'Estatut dels Treballadors (ET), és la norma principal que regeix els Drets dels Treballadors i a l'article 1.1 d'aquesta llei ens defineix l'àmbit d'aplicació de la mateixa, així doncs, els…

Els treballadors fixes discontinus i l’excedència voluntària

Els treballadors fixes discontinus i l’excedència voluntària

El contracte de treball fix discontinu és una figura molt habitual en el sector turístic, en el qual abunden moltes empreses d'allotjament que obren només uns mesos a l'any i…

In itinere: qüestió de moviment

In itinere: qüestió de moviment

A l’àmbit de les relacions laborals, no es poc comú que alguns treballadors hagin de moure’s per la naturalesa del seu treball a un determinat Centre de Treball o a…

Morir per una malaltia professional

Morir per una malaltia professional

Tenir una malaltia laboral i viure per a explicar-ho. Com funciona l'anomenada "salut laboral"? Qui valora el grau de dany que pateix un treballador? Què suceeix amb aquesta prestació? Per…

El debat sobre el contracte a temps parcial a l’Aula Iuslaboralista-UAB

El debat sobre el contracte a temps parcial a l’Aula Iuslaboralista-UAB

El contracte a temps parcial és una modalitat contractual que ha crescut molt amb la crisi. Des de l'Aula Iuslaboralista a la UAB s'ha debatut la seva utilitat, regulació i…

La reforma laboral: Ara o Mai

La reforma laboral: Ara o Mai

L’última reforma laboral; Un altre intent més per part del legislador alhora de reduir, a la mínima expressió, la situació sagnant d’atur del nostre país. …

Page 2 of 212