120.000 divorcis tramitats al 2012 als jutjats espanyols

Consell General del Poder Judicial
Madrid
 
 

L’any 2012 van tenir entrada en els òrgans judicials espanyols un total de 70.571 assumptes de divorci consensuat, un 2,4% superior a l’any anterior, i 49.485 de divorcis contenciosos, un 2,5% d’increment sobre l’any anterior, segons les dades fetes públiques pel Servei d’Estadística Judicial del Consell General del Poder Judicial. Així mateix es van presentar 4.738 separacions de mutu acord i 2.404 separacions contencioses. També van ingressar 164 assumptes de nul·litat matrimonial.

Dins d’una tendència decreixent que s’observa des de finals de 2005 tant els divorcis contenciosos com els de mutu acord han mostrat un lleuger repunt en el quart trimestre de 2012, amb increments interanuals de l’11,5% per als divorcis consensuats i del 7,1% pels no consensuats. El nombre de procediments de divorci consensuat iniciats en el quart trimestre és el més alt des del segon trimestre de 2008.

Per a les separacions, especialment per les de mutu acord, també s’observa un llevíssim repunt en el quart trimestre. Les separacions de mutu acord han mostrat un increment interanual en el quart trimestre del 7,6%. Això s’ha produït després de baixades des del primer trimestre del 2010, amb l’única excepció del tercer de 2011.

Comparant les dades globals de 2012 amb els de 2011 s’observa que a Andalusia, Catalunya i Madrid han augmentat les dues formes de divorci, mentre que han disminuït tant les separacions contencioses com les de mutu acord. A Canàries i Extremadura han augmentat totes les formes de ruptura matrimonial.

Per primera vegada s’inclou informació sobre les modificacions de mesures en processos de separació i divorci, així com sobre els procediments relacionats amb la guàrdia, custòdia i aliments de fills no matrimonials. A efectes terminològics, s’entén per “modificació de mesures en processos de separació i divorci”, el procediment que s’incoa per sol·licitar una resolució judicial que modifiqui les mesures fixades en sentència de separació i/o divorci perquè s’han modificat substancialment les circumstàncies econòmiques o personals que existien en el moment en què es van acordar. En el mateix sentit, per al cas que es tracti d’unitats familiars en les quals no hagi existit previ matrimoni, si el que es pretén és la modificació de mesures adoptades respecte a fills subjectes a pàtria potestat, el procediment judicial que s’insta és l’ara identificat com a “guàrdia, custòdia i aliments de fills no matrimonials”; en tots dos casos, igual que en la resta dels assumptes relatius al dret de família, el procediment pot ser de mutu acord o contenciós.

Al 2012 es van iniciar 6.719 procediments consensuats de modificació de mesures, un 14,4% més que en 2011. Respecte a procediments no consensuats de modificació de mesures s’han iniciat 26.435, amb un increment interanual del 24%.

Així mateix, es van iniciar 11.607 procediments consensuats de guàrdia, custòdia i aliments de fills no matrimonials, un 17,3% més que el 2011, mentre que procediments no consensuats es van iniciar 19.885, un 12,2% més que el 2011.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *