Jurament de la nacionalitat espanyola davant del notari

Per Imma Domènech
Sabadell

 

El passat dos d’abril el Consell General del Notariat i el Ministeri de Justícia signaren l’acord de gestió pel que els notaris, en la seva condició de funcionaris públics, es comprometien a realitzar gratuïtament les actes de les jures o promeses necessàries per adquirir la nacionalitat espanyola per residència. Des de llavors el Notariat ha treballat en el desenvolupament dels mitjans necessaris per portar a terme aquesta labor, en coordinació amb el Ministeri de Justícia i el Col·legi de Registradors.

Una vegada  que els Registradors de la Propietat i el seu personal,  han resolt en pocs mesos el retard d’anys en els expedient de nacionalitat per residència, prova d’això  és que a data d’avui,  segons fonts del propi Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya, s’han tramitat 420.051 expedients d’un total de 478.233, és a dir un 88%. Ara es dona pas a la darrera fase del Pla Intensiu de Nacionalitat per superar el col·lapse d’expedients acumulats amb el que es va trobar el Ministeri a començament de  la legislatura, arriba doncs el procés de juraments en el Registre Civil.  Si ve en aquest punt s’hi sumen al projecte els Notaris i el seu personal, de manera que com a novetat també podrà tenir lloc davant de Notari, que seguirà sent totalment gratuït i que un cop realitzada i inscrita en el Registre Civil, es notificarà als interessats, el moment en que podran recollir el DNI i el passaport espanyol.

Tal com informa el mateix Ministeri de Justícia, els ciutadans que hagin obtingut la nacionalitat espanyola podran sol·licitar cita prèvia per realitzar la jura o promesa en qualsevol notaria  a la seva elecció, o com de costum en el Registre Civil. Els formularis per sol·licitar  cita prèvia  es podran obtenir en el lloc web del Consell General del Notariat, és important, també que per tal d’agilitzar tràmits, existeix un servei que indicarà a l’interessat tots els requisits necessaris, per tal d’acudir al notari elegit amb total la documentació necessària i evitar així demores no imputables al fedatari públic.

Una vegada completada la jura o promesa davant notari, l’acta s’enviarà telemàticament per la seva inscripció al Registre Civil i, també telemáticament, l’interessat podrà obtenir el certificat de naixement i nacionalitat a través de la secció “cómo va lo mío”. Amb aquesta certificació, el ciutadà ja podrà demanar cita, com qualsevol espanyol, als equips de la Direcció General de la Policia  on li  expediran el seu DNI o passaport.

Tal com varen fer en el seu dia el Registres també els notaris i el seu personal han fet i estan fent un important esforç per dur a terme l’encàrrec i així es com l’agencia tecnològica del Notariat, Ancert, ha desenvolupat tant la pàgina web, http://nacionalidad.notariado.org , com les aplicacions tecnològiques pertinents per que els col·legis notarials i les notàries puguin rebre de forma segura els expedients que envien els ciutadans, verificar les dades introduïdes per l’interessat i confirmar-los amb el Registre, i organitzar les cites per la jura o promesa en la notaria o el col·legi notarial  elegit.

Al llarg d’aquest mesos també s’han realitzat cursets de formació per els notaris i els empleats dels Col·legis Notarials i de les notaries.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *