Jornada sobre els Nous Reptes per les Empreses 2014

Per Tito Rodríguez
Barcelona,

 

L’1 gener 2014 dos canvis afectaran el dia a dia de les empreses, per aquest motiu s’ha celebrat en col·laboració amb entitats com Banc Sabadell, Activa Auditoria i el Bufet Escura, una jornada d’anàlisi sota el títol “Nous reptes per a les empreses” on s’han analitzat el sistema de pagaments únic per a tot Europa i el criteri de caixa en IVA.

El sistema de pagaments únic per a tot Europa

Avui en dia l’escenari ha canviat i es pot dir obertament que el mercat és un mercat global, on les transaccions entre particulars sobrepassen les fronteres estatals, és per això que cobra meritòria importància el sistema de pagaments que s’apliqui segons el territori. En un esforç comú per igualar les condicions en termes de senzillesa, seguretat i eficàcia, es promou l’anomenat SEPA (Single Euro Payments Area), un concepte que atén al principi d’igualtat de fòrums, creant un únic territori comú , que inclourà els 32 països europeus (els 27 estats membres de la Unió Europea més Lietchtenstein, Islàndia, Noruega, Suïssa i Mònaco).

És una iniciativa que ha de permetre a particulars, empreses i altres agents econòmics efectuar pagaments i cobraments en euros a qualsevol beneficiari ubicat en qualsevol lloc d’Europa, en les mateixes condicions bàsiques i amb els mateixos drets i obligacions amb independència del lloc on es trobin.

Les potencials avantatges de la implantació de SEPA són harmonitzar la legislació europea de pagaments, protegir els usuaris, eliminar les barreres legals per a l’existència d’una àrea comú , estimular la competència, l’eficiència i la seguretat dels proveïdors de serveis de pagaments i abaratir les taxes interbancàries.

Dues dades més a tenir en compte són la complexitat que encara tenen particulars, pimes i grans empreses per iniciar el procés de migració a SEPA, i com a conseqüència de l’escassa velocitat d’aquesta migració, l’encara escassa integració dels països de la Unió Europea a data 2013, que pot ocasionar conseqüències negatives si es perllonga més ( com disrupcions en la cadena de subministrament).

bufete escura
Assistents a les Jornades

El nou criteri de caixa en IVA

Escombrant cap a casa, en territori espanyol les empreses veuran un nou criteri de caixa en IVA, a partir de l’1 de gener de 2014, l’objectiu d’aquest canvi és aconseguir que les empreses no perdin liquiditat i aconseguir que es pagui l’IVA en menys temps (menys morositat).

En si, el procediment és el següent: Les empreses que, fins ara pagaven l’IVA de les factures pendents en el moment d’emetre-les, podran fer front a l’IVA en el moment del cobrament efectiu.

Aquesta mesura ve acompanyada per la Llei 14 /2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització (Art. 16 Llei d’IVA ), i permet que s’acullin a aquest règim aquelles empreses que facturen un volum màxim de dos milions d’euros per any natural, en cas de no haver iniciat activitat l’any anterior, es tindrà com a referència el de l’any natural en curs.

La polèmica ve quan es vol aplicar aquest règim als subjectes que no l’han acollit, en aquest cas, sí es podrà facturar sota aquest criteri, però, pot suposar un greuge comparatiu enfront de les empreses que sí que s’hagin acollit, ja que les no acollides al criteri en caixa només podran deduir l’IVA un cop declarada l’operació i abonada la factura.

Com acollir-se?

Per gaudir d’aquest sistema és necessari incloure informació addicional en el llibre de registre de les factures expedides, en concret, la data de cobrament de la factura i el mitjà de cobrament utilitzat. En el cas de pimes i autònoms, a més, hauran de fer la menció “Règim especial criteri de caixa“.

Cal recordar que és un règim opcional, no obligatori, és a dir, s’haurà d’optar pel mateix per la seva aplicació, l’opció s’ha d’exercir en el moment de presentar la declaració de començament de l’activitat, o bé durant el mes de desembre anterior a l’inici l’any natural en què ha de tenir efecte i s’entendrà prorrogada llevat de renúncia, per una validesa mínima de tres anys.

Tagged:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *