TTIP-CETA-TISA: Llums i ombres d’un projecte de tractat internacional de lliure comerç

Els nous reptes de l’advocat d’empresa del s. XXI: El desenvolupament de la funció legal

Barcelona Fashion Summit 2016: Les claus per créixer

Acte 25è aniversari de Dones Juristes per la dignitat i els drets de les dones