Sempre quedaran els votants

Diego FierroPer Diego Fierro Rodríguez.

Les eleccions dels components del Parlament Europeu que es van celebrar el 25 de maig han provocat que es suscitin discussions en relació amb diferents assumptes de rellevància política, amb la irrupció de “Podem” en el panorama espanyol i la caiguda del PSOE i del PP. No obstant això, també es van produir fets d’escassa importància política, encara que de certa transcendència jurídica, que van ser reflectits pels mitjans de comunicació.

A Loja, un municipi de la província de Granada, no van assistir els membres de la Mesa Electoral i aquesta es va haver de constituir amb les primeres persones que van anar a votar. Un fet que no és aïllat, ja que això ha passat en eleccions anteriors, com les eleccions municipals de l’any 2011, en què va succeir el mateix a La Corunya, a Puerto de la Cruz i a Las Palmas.

Les situacions abans esmentades poden semblar estranyes, però són conseqüència directa del que preveu l’article 80.4 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, que indica, per al cas en què no estiguin presents el president, els vocals i els suplents, que la Junta Electoral de la Zona designarà les persones que han de constituir la Mesa Electoral, “i fins i tot ordenar que formi part algun dels electors que es trobi present en el local”. Aquesta regla, que s’ha de considerar com un mitjà necessari per garantir el correcte funcionament del procés electoral, provoca molèsties per a tot aquell que té la mala sort d’haver d’ocupar la plaça d’un component de la Taula durant tota la jornada electoral.

Sens cap mena de dubte, arribar un dia d’eleccions al local en què es desenvoluparan les votacions i trobar-se amb l’obligació d’exercir com a vocal d’una Mesa Electoral per l’absència dels que havien d’ocupar els llocs de president i vocals ha de ser quelcom impactant. A més de ser quelcom problemàtic, ja que sempre implicarà un impediment per realitzar les activitats programades per a aquell dia per la persona que pateix la situació, que haurà de canviar els seus plans per complir el seu deure com a ciutadà, fet que explica que molts no vulguin ser membres d’una Mesa Electoral.

És lògic pensar que aquell que vagi a votar al començament de la jornada electoral sempre correrà el risc d’acabar formant part de la Mesa Electoral. No obstant això, cal destacar que, certament, és molt poc freqüent que un votant acabi sent component de la mateixa, perquè no és costum que faltin el president, els vocals i algun dels suplents. A més, si les persones que han d’ocupar alguna d’aquestes posicions s’absenten, podria existir, segons l’art. 80.4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, responsabilitat penal, ja que seria possible que estiguin cometent el delicte electoral tipificat a l’art. 143 de la mateixa norma, que estableix que “El president i els vocals de les meses electorals així com els seus respectius suplents que deixin de concórrer o exercir les seves funcions, les abandonin sense causa legítima o incompleixin sense causa justificada les obligacions d’excusa o avís previ que els imposa aquesta Llei, incorren en la pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a vint-”.

Molts d’aquells que estiguin decidits a votar en les pròximes eleccions consideraran que és millor no temptar la sort i exercir el dret a vot a una hora tardana. D’altres, en canvi, aniran al local electoral per exercir el seu dret a una hora primerenca, perquè, com va afirmar Flori Estévez, ciutadana que va haver de ser component de la mesa electoral per la regla de l’art. 80.4 de la Llei orgànica 5/1985, “a qui matina Déu l’ajuda”.

És important el fet que cada Junta Electoral de Zona podrà estar relativament tranquil·la, ja que, encara que algun o alguns dels membres d’una mesa electoral s’absentin, sempre quedaran els votants per cobrir els llocs vacants.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *