Salt BASE a un buit legal

Diego FierroPer Diego Fierro Rodríguez
 

En els últims dies ha estat tractat, per part de molts mitjans de comunicació, el tema del Salt BASE, un esport d’alt risc que s’ha fet molt conegut, ja que la seva pràctica, que no està prohibida a Espanya, ha provocat que diverses persones conegudes perdin la vida en els últims anys, sent algunes d’elles Mario Richard, Álvaro Bultó i Darío Barrio. Malgrat aquest fet, és una disciplina que es troba en auge i que amb el transcurs del temps va obtenint més seguidors.

Un greu problema, que ja ha estat reconegut per algunes entitats, és la manca de regulació legal del Salt BASE a Espanya, si bé és cert que aquest problema no existeix en altres països com França, Austràlia o els Estats Units, en els quals aquest esport té un règim jurídic. Tal fet provoca que sigui l’autonomia de la voluntat dels que ofereixen la formació en la modalitat esportiva i dels quals la reclamen la que fixi les regles que han de respectar les parts de la relació contractual. Aquestes regles seran, majoritàriament, similars a les d’un contracte d’arrendament de serveis amb algunes peculiaritats. Aquesta circumstància produeix, entre altres coses, que no hi hagi unitat en els requisits que han de complir per poder accedir al món del Salt BASE, com succeeix amb el nombre de salts en paracaigudes que s’han d’haver realitzat amb anterioritat a la seva pràctica, que pot variar des dels 100 salts fins als 500.

Cada vegada hi ha més gent que decideix dedicar temps a una modalitat esportiva com el Salt BASE per l’atractiu que té per als amants del risc. És probable que el mercat en què es troba adquireixi, en un futur proper, un major atractiu del que té en l’actualitat per als empresaris que es dediquen a la formació i al subministrament de material esportiu. És per això que Carlos Suárez, especialista del Salt BASE, ha arribat a dir que és l’edat d’or de la pràctica d’aquest esport a Espanya.

Per tot l’exposat fins ara, ha d’haver una regulació legal del Salt BASE, així com mecanismes de control que garanteixin una major seguretat jurídica en relació a la formació ia l’execució d’aquest esport, ja que la seva popularitat està augmentant. No és encertat que, com indica Ricardo Navarro, no hi hagi acadèmies que s’ocupin d’ensenyar com dur a terme el Salt BASE, existint només alguns cursos, i tampoc és idoni que no hi hagi una assegurança per poder, en determinats casos, disminuir els danys que es puguin produir.

Fins als especialistes en el Salt BASE reclamen que hi hagi un règim jurídic que reguli una pràctica que és perillosa, precisament perquè se senten insegurs pel que fa a determinats aspectes es refereix. Per això resulta adequat que s’estableixin regles per al desenvolupament de l’activitat de les acadèmies que haurien de formar i informar sobre l’exercici del Salt BASE, un nombre mínim comú de salts en paracaigudes per poder iniciar l’execució d’aquest esport i la possibilitat de fixar una assegurança, entre moltes altres coses.

Sembla encertat pensar que també hauria de regular la seguretat quan es practiqui el Salt BASE en ciutats, pels riscos que aquest pot comportar per a altres persones, i no és eficient prohibir la realització d’aquesta modalitat esportiva, sinó establir una sèrie de requisits per organitzar i celebrar esdeveniments relacionats amb el Salt BASE en zones urbanes.

L’Associació Espanyola de Salt BASE, presidida per Ricardo Navarro, té com a objectiu la promoció d’aquest esport a tot el territori nacional i és molt possible que d’aquí uns anys seva importància augmenti a causa de l’increment del nombre de persones que s’estan introduint en el món del Salt BASE. Aquests fets justifiquen, per si sols, que l’ordenament jurídic espanyol abast a certs aspectes d’una modalitat esportiva d’alt risc que, com ja s’ha dit, té un règim jurídic propi en altres països.

Cal anar amb compte, ja que, mentre no es legisli correctament sobretot pel que fa a la formació ia la pràctica del Salt BASE, es continuaran realitzant salts a un buit legal.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *