Agredit a la presó el fals monjo Shaolín

Per Anna Jiménez
Barcelona

Juan Carlos Aguilar, el fals monjo Shaolín acusat d’haver assassinat a dues dones, ha estat agredit a la presó de la Moraleja per un altre intern, de perfil psiquiàtric. El passat dimarts, el centre penitenciari on es troba intern va anunciar l’incident, que li havia ocasionat lesions al cap i al coll amb un raspall de dents afilat, i per la profunditat de la ferida al coll se’l va haver de traslladar a un centre hospitalari.

L’agressor va ferir també a quatre treballadors del centre que intentaven separar-lo de qui es feia passar per monjo Shaolín.

Des d’El Jurista ens preguntem com ha d’actuar la presó contra el reclús agressor. La normativa d’aplicació és el Reial Decret 1201/1981, de 8 de maig, pel què s’aprova el Reglament Penitenciari. L’article 108 del mateix disposa que tant l’agressió a Juan Carlos Aguilar com la dels treballadors de presons és constitutiva d’una falta molt greu. A la lletra b) del citat article es diu que és falta molt greu “Agredir, amenazar o coaccionar a cualesquiera personas dentro del establecimiento o a las autoridades o funcionarios judiciales o de instituciones penitenciarias, tanto dentro como fuera del establecimiento si el interno hubiera salido con causa justificada durante su internamiento y aquéllos se hallaren en el ejercicio de sus cargos o con ocasión de ellos”; i a la lletra c) s’afegeix que també ho és “Agredir o hacer objeto de coacción grave a otros internos.”

Tipificada ja la conducta, cal esbrinar quines en seran les conseqüències. Per això caldrà remetre’s a l’article 233 del Reial Decret 190/1996 de 9 de febrer. En ell es diu que “por la comisión de las faltas muy graves, tipificadas en el artículo 108 del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, podrán imponerse las siguientes sanciones:

a) Sanción de aislamiento en celda de seis a catorce días de duración, siempre que se haya manifestado una evidente agresividad o violencia por parte del interno o cuando éste reiterada y gravemente altere la normal convivencia del Centro.

b) Sanción de aislamiento de hasta siete fines de semana”.

Font: cuatro.com
Font: cuatro.com

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *