Els jutges, els fiscals i els advocats estan condemnats a entendre’s


Diego FierroPer Diego Fierro Rodríguez

Tots els dies, tres grups de professionals del Dret han de treballar conjuntament. Aquests tres grups són els jutges, els fiscals i els advocats. Sembla que, a Màlaga, hi ha un conflicte entre el tercer col·lectiu i els altres dos.

El Col·legi d’Advocats de Màlaga va denunciar, al juny de 2014, que els jutges i els fiscals realitzen, en moltes situacions, un treball inadequat. Alguns mesos després, el mateix Col·legi d’Advocats ha remès un escrit al Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia i al Consell General del Poder Judicial, en el s’afirma que molts jutges d’instrucció dispensen als advocats un tracte que està lluny de ser el més correcte, amb l’objectiu d’especificar que els jutges han faltat al respecte dels lletrats, com va sol·licitar el Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia.

El que ha passat a Màlaga, probablement, està passant en altres municipis, a causa de diversos factors. Alguns d’aquests elements depenen dels jutges i fiscals, altres depenen dels advocats i altres estan fora de l’àmbit de control d’aquests col·lectius. És lògic que hi hagi certes disputes en un àmbit tan complicat, però, a causa de la importància de l’Administració de Justícia, les conseqüències dels esmentats conflictes afecten greument a moltes persones.

Resulta necessari dir que els jutges, els fiscals i els advocats estan condemnats a entendre’s, ja que han de treballar junts tots els dies, així que han de resoldre les seves diferències, aportant cada sector el granet de sorra per acabar amb un conflicte que perjudica als jutges, als fiscals i als advocats, però que afecta principalment als ciutadans. El 23 de gener de 2014 va ser signat a Granada el Codi de Bones Pràctiques en l’Administració de Justícia, que indica que l’Advocacia andalusa “fomentarà els principis de llibertat i dignitat en defensa dels drets fonamentals” i que “la justícia és el resultat complex i mai definitiu de l’aportació dels diferents professionals implicats, de manera que els bons advocats fan millors jutges, pel mateix que els bons jutges fan millors advocats“. Aquestes idees són encertades, però s’han d’aplicar adequadament.

No es pot deixar de tenir present que totes les persones, segons l’article 24.1 de la Constitució Espanyola, tenen dret a obtenir la tutela judicial efectiva dels jutges i tribunals en l’exercici dels seus interessos legítims sense que, en cap cas, pugui produir indefensió. D’aquesta idea es pot extreure que els òrgans jurisdiccionals presten un servei públic essencial per a tota la ciutadania.

Els tres col·lectius, que estan agrupats en dos fronts, han d’estudiar els problemes i les corresponents solucions. No obstant això, és important que cada professional millori el desenvolupament de la seva activitat, individualment, en la mesura del possible per poder posar-li les coses més fàcils als altres, si bé és cert que hi ha problemes, com la lentitud dels processos i la saturació dels òrgans jurisdiccionals, la solució depèn, únicament, del Ministeri de Justícia.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *