Les peculiars regles sobre la usucapió i el Registre de la Propietat

La desviació de poder en el Dret Administratiu

La legalitat de la publicació de les qualificacions universitàries sense el consentiment dels alumnes

La pluja de Decrets-llei