Els nous reptes de l’advocat d’empresa del s. XXI: El desenvolupament de la funció legal

True Detective i el Dret

Cas Google: l’afectació al Dret a la tafaneria