Nou delicte per frau a la seguretat social. Alerta defraudadors!

Per José Manuel Raya Sánchez.

A partir del pròxim 17 de gener, per ventura no serà molt bona idea fanfarronejar davant els amics o coneguts que qualcú està cobrant l’atur o una pensió i treballant en “negre”. Aquestes afirmacions, freqüents fins ara, seran tota una confessió de la comissió d’un delicte estipulat al Codi Penal i que podrà ser castigat amb la pena de 6 mesos a 3 anys de presó, o, a la vista del defraudat o de les circumstàncies personals de l’autor, amb una pena de multa del tant al sèxtuple del defraudat.

De igual forma cometrà el mateix delicte l’empresari que simuli un contracte, (normalment a familiars o amics i de curta durada), per a reunir els requisits d’accés a prestacions. Per exemple, la no excepcional, situació de qualcú que contracte 15 dies o un mes a un treballador per que li falten uns dies per a arribar a accedir a l’atur o a una pensió.

Se li ha donat poca transcendència a aquest nou apartat de l’article 307 del Codi Penal, però la seva repercussió és enorme. Fins ara aquest tipus de fraus podien comportar una dura sanció administrativa a l’empresari, des de 10.000€, i la pèrdua de la prestació al treballador, sancions que es mantenen. Els empresaris davant l’enduriment de les multes ja descartaven en la majoria dels casos tenir treballadors sense donar d’alta i cobrant prestacions, però per als treballadors, el pitjor que els podia passar era perdre aquesta prestació…. A partir d’ara aquestes situacions poden dur a la condemna per delicte, amb tot el que això suposa (antecedents penals, ingrés a la presó si hi ha reiteració en el delicte o el imports defraudats foren considerables, etc…)

Quin és el nou text introduït en el Codi Penal?

1.- Qui obtingui, per a sí mateix o per un altre, el gaudiment de les prestacions del Sistema de la Seguretat Social, la prolongació indeguda de les mateixes, o faciliti als altres la seva obtenció, arran de l’error provocat mitjançant la simulació o tergiversació dels fets, o l’ocultació conscient dels fets dels que tenia el deure d’informar, causant amb això un perjudici a l’Administració Pública, serà castigat amb la pena de sis mesos a tres anys de presó.

Quan els fets, a la vista de l’import defraudat, dels mitjans utilitzats i de les circumstàncies personals de l’autor, no revesteixin especial gravetat, seran castigats amb una pena de multa del tant al sèxtuple.

A més de les penes assenyalades, s’impondrà al responsable la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions i del dret a gaudir dels beneficis o incentius fiscals o de la Seguretat Social durant el període de tres a sis anys.

Qui rebrà les penes més dures?

Per a aquelles organitzacions dedicades a l’obtenció massiva de prestacions a canvi de remuneracions o quan l’import defraudat superi els 50.000 €, els culpables ingressaran a la presó amb penes de 2 a 6 anys i multa de la quantia defraudada i fins el sèxtuple. L’import de 50.000 € no és excessivament alt, ja que per exemple un frau facilitant a tres treballadors l’accés a les prestacions per desocupació de dos anys de durada supera fàcilment la quantia a partir de la qual la gravetat del delicte suposa l’ingrès a la presó…

Per que aquest canvi normatiu?

Aquesta modificació de la legislació penal ve motivada en la pròpia llei pels casos en els que, a pesar dels fraus massius, no superaven l’import anterior per a considerar-se delicte i no existia pena de presó per als culpables. Si bé al no establir un import mínim per a la consideració de delicte del frau en el cobrament de prestacions qualsevol frau podrà ser considerat com a tal, tant el que defrauda un euro com el que defrauda 49.999 €, tot i que es ponderarà la pena en funció de la gravetat, però la possible condemna en un procés penal existirà en ambdós casos!!!

Així que a partir d’ara si qualque conegut es vanaglòria de la seva picaresca el podeu advertir amb tota tranquil.litat que està CONFESSANT UN DELICTE!!!

Quina conclusió tenim….

Ja era hora que el frau a tots, per que la Seguretat Social la pagam tots…, fora considerat una autèntica xacra social i una actitud equiparada als greus delictes. Els pocs recursos existents actualment, han de dedicar-se, i en major quantia, als qui realment ho necessiten i perseguir tota situació que utilitzi els fons públics per a un fi no previst. Seran realment tristes aquelles situacions de necessitat que per pura supervivència, el desocupat que cobra 400 euros d’ajuda i hagi de mantenir la seva família, se vegi obligat a treballar del que sigui, el donin o no d’alta….És dur pensar que a partir d’ara, aquesta persona a pesar de poder ser condemnat a multes mínimes passi a tenir la consideració de delinqüent a l’àmbit penal…

José Manuel Raya Sánchez.

Llicenciat en Dret i Diplomat en Relacions Laborals. Especialitzat en Dret Laboral i de Seguretat Social exercint des de 1996, any en el qual es va incorporà al despatx. Des de 1999, com a soci codirigeix el despatx i gestiona l’àrea Jurídic Laboral i de Seguretat Social, estant especialitzat a l’àmbit de l’assessorament empresarial i en la representació i assistència davant el Tribunal d’Arbitratge i Mediació i els Jutjats del Social.

http://blog.consultingdms.com/author/jmraya/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *