El romanticisme de la inscripció com a parella de fet i els aspectes laborals i de seguretat social.

Per José Manuel Raya Sánchez.

El romanticisme de la inscripció com a parella de fet i els aspectes laborals i de seguretat social.

A l’actualitat un altíssim percentatge de parelles estables de distint o del mateix sexe no formalitzen la seva situació davant cap organisme públic. A vegades per creences, per prioritats, per no considerar massa romàntic un acte administratiu que acrediti davant altres que hi ha una relació de parella…., per peresa o també per pensar que el que la realitat implica en el dia a dia en una parella és molt més important que la seva formalització administrativa…
S’ha de reconèixer que la inscripció en un registre reafirmant-te que convius amb una altra persona en una relació sentimental, no pareix molt atractiu a priori, però tampoc ho és la confecció del llibre de família, el canvi en el cens quan varies de domicili o altres situacions importants en la vida d’un ciutadà que impliquen la formalització davant l’administració d’un fet concret.
Realment pens que les realitats vitals no poden quedar limitades a un paper, que de no existir implica que aquesta realitat i les seves conseqüències siguin negades. Igualment el canvi de domicili ho prova una escriptura de compravenda com el cens de l’ajuntament o igualment prova la maternitat un llibre de família com una prova genètica….
Però la nostra societat, curiosament, i malgrat haver estat puntera en la reconeixença de drets a les parelles de fet, segueix exigint una formalitat no exempta de controvèrsia jurídica.

Com m’afecta no formalitzar la meva relació sentimental en els meus drets de seguretat social?
En l’aspecte de seguretat social, bàsicament en qüestions de pensions de viudetat, l’administració i ara el Tribunal Suprem deneguen prestacions a aquella persona vidua, inclús amb fills amb comú i amb el mateix domicili que el mort però que no havia formalitzat davant del Registre de Parelles de Fet la seva unió.
La norma que regula la pensió de viudetat de les parelles de fet a dia d’avui està pendent d’una qüestió d’inconstitucionalitat plantejada pel Tribunal Suprem i que haurà de ser resolta pel Tribunal Constitucional. El nostre Tribunal de Justícia de les Illes Balears pareix que també té la intenció d’esperar a pronunciar-se fins que no se resolgui la inconstitucionalitat de l’article sobre la vulneració del principi d’igualtat entre ciutadans. En tot cas la no inscripció en el Registre de Parelles de Fet implica, en els supòsits de viudetat, una lluita judicial dura i llarga per al supervivent. Per ventura no sigui el més romàntic, però sí el més pràctic, constatar davant l’administració que aquesta parella estable existeix i evitar possibles denegacions de la protecció per qüestions purament administratives. Jo defens fins el final que si es pot acreditar l’existència de la parella, amb fills comuns, el mateix domicili, hipoteques conjuntes, etc., no ha de ser, en cap cas motiu de denegació d’una protecció social especial el fet de no haver realitzat un simple acte administratiu, però fins que el Tribunal Suprem no canviï de criteri, els viduos i vidues d’aquest país no inscrits seguiran tenint problemes d’accés a prestacions socials.

La no formalització pot provocar problemes a l’hora de sol·licitar permisos laborals a la meva empresa?
En aspectes laborals, molts de convenis col.lectius regulen permisos a les parelles de fet, equiparant-les als matrimonis tradicional. El problema sorgeix quan l’empresa sol.licita l’acreditació de l’existència de la parella de fet i ens tornam a trobar en com acreditar la nostra situació personal. En un matrimoni s’acredita amb el llibre de família i ningú podrà discutir el dret o permís al cònjuge, però en una parella de fet no inscrita, no tenim cap document oficial que acrediti la nostra situació personal. Per això torna ser convenient, que no imprescindible pel comentat anteriorment, aquesta inscripció en el Registre de Parelles de Fet. Certament ho podrem acreditar d’altres formes però sempre tendrem la possibilitat d’una denegació d’un permís laboral per no acreditar suficientment l’existència de la Parella…

Respecte als avantatges civils i fiscals podeu lleguir l’article del meu company Miquel Àngel Mas.

Conclusió
És evident que per a les qüestions laborals i de seguretat social la Inscripció en el Registre de Parelles de Fet, en aquells llocs en els que existeix, facilita enormement l’accés als drets reconeguts i l’absència d’aquesta formalitat no impedeix en tots els casos el gaudiment dels mateixos però sí els dificulta enormement.
També s’ha de destacar que en matèria de seguretat social la declaració de l’existència de parella de fet davant notari també s’admet com a prova per a accedir a la pensió de viudetat.
Amb tot això, i per a la gent pràctica, documentar l’existència de la parella en el Registre corresponent o davant notari, pot ser que no sigui propi d’un feliç dia de Sant Valentí però creieu-me que a l’àmbit del Dret no són comuns els rams de flors o els violinistes al terrat…. per tant encara que lluitem fins l’extenuació pel reconeixement d’una realitat social aliena a formalitats i burocràcia, l’acte administratiu ajuda com a prova….

 

José Manuel Raya Sánchez.

Llicenciat en Dret i Diplomat en Relacions Laborals. Especialitzat en Dret Laboral i de Seguretat Social exercint des de 1996, any en el qual es va incorporà al despatx. Des de 1999, com a soci codirigeix el despatx i gestiona l’àrea Jurídic Laboral i de Seguretat Social, estant especialitzat a l’àmbit de l’assessorament empresarial i en la representació i assistència davant el Tribunal d’Arbitratge i Mediació i els Jutjats del Social.

http://blog.consultingdms.com

1 comment

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *