La màgia de baixar les pensions sense tocar-les, l’abracadabra econòmico-social

Per José Manuel Raya Sánchez
Traduït per: Marta de Bru de Sala i Martí

Portem dos anys de canvis continus en els càlculs de les pensions de jubilació. Fins ara no he sentit, ni llegit mai que el legislador anunciï aquestes modificacions com una baixada en tota regla de les pensions de jubilació. Estem acostumats a què el polítics mai diguin les coses pel seu nom, sobren exemples que no citaré per obvis … però ja va sent hora que sense pors ni complexes se li expliqui a la gent què s’està fent i per què. Si són qüestions inevitables, que les expliquin amb dades i números i, sisplau, no intentin continuar donant gats per llebres … si són gats, són gats, i si el que hem de menjar son gats, que la gent ho sàpiga.
Citaré algunes de les modificacions que suposen una disminució important en les pensions dels nostres jubilats i com, entre totes elles, suposaran un “gran estalvi” econòmic, que no social, als nostres comptes públics …

Canvis màgics per disminuir les pensions sense baixar-les. L’abracadabra econòmico-social.

A.- Modificació dels requisits per accedir al subsidi d’atur per a majors de 55 anys.

És el canvi que més m’ha cridat l’atenció, que toca les pensions sense tocar-les …, el primer “abracadabra” del llibre. Aquest subsidi manté unes rendes mínimes a aquelles persones d’edat avançada que han esgotat prestacions d’atur i no tenen altres rendes. Mentre dura el subsidi, l’Estat cotitza per l’aturat i li manté aquest subsidi fins a l’edat de jubilació. Doncs bé, a partir d’ara, l’Estat s’ha tret del mig els aturats entre 52 i 55 anys que abans sí que generaven aquest dret i que ara queden fora de la seva protecció. És a dir, una persona que ha esgotat les prestacions d’atur aquest mes i té 54 anys, es queda sense aquesta protecció especial, sense ingressos i sense cotitzar, cosa que afecta la seva jubilació. La seva pensió de jubilació si no torna a treballar, cosa prou complicada, serà paupèrrima.

A més a més, la nova regulació d’aquest subsidi té en compte les rendes de tota la unitat familiar amb qui conviu i abans només considerava la renda pròpia de l’aturat. Aquest requisit deixarà fora gran quantitat de persones que conviuen amb el seu cònjuge, fills o pares que tinguin petites nòmines o pensions. Si no reuneixen el requisit de manca de rendes familiars queden fora del subsidi i de la cotització fins a la jubilació. “Gran estalvi pel nostre Estat de Benestar”…

Ahir es publicava en premsa que CCOO en denunciava una directrius del Servei Públic d’Ocupació per obligar a aquests perceptors del subsidi a jubilar-se a l’edat mínima per fer-ho, amb la qual cosa les seves pensions també es veuran disminuïdes en una quantia molt, molt important.

B.- Increment de l’edat de jubilació dels 65 als 67 anys.
Si bé es realitza aquest canvi de forma esglaonada, si no el modifiquen pròximament …, l’increment de l’edat de jubilació pot suposar una disminució de fins un 14% de la quantia de la pensió segons un informe de l’Institut d’Actuaris Espanyols. En teoria estan retardant l’edat de jubilació però a la pràctica també estan disminuint l’import que cobraran aquests futurs pensionistes … doble “estalvi econòmic” …

Bàsicament la pensió de jubilació es calcula tenint en compte el promig dels salaris o cotitzacions dels últims 15 anys i sobre aquesta mitjana s’aplica un % que va des del 50% si has treballat 15 anys en la teva vida, fins al 100% si has treballat 35 anys. Aquesta era la situació abans de les reformes. Doncs a partir d’ara, en primer lloc el període per calcular el promig dels teus salaris ja no seran els últims 15 anys si no que arribarà fins a 25. Aquest canvi, segons l’Institut d’Actuaris Espanyols, pot suposar una disminució mitjana de les pensions d’entre un 7% a un 9%. Una altra vegada el mateix, en teoria es modifica un període de càlcul, a la pràctica s’estan disminuint les quanties de les pensions.

El canvi en els percentatges a aplicar sobre aquesta mitjana dels últims 25 anys també suposa una clara disminució de les quanties de les pensions. Abans de la reforma, per aplicar un 100%, n’hi havia prou amb 35 anys cotitzats, ara se’n necessitaran 37. Aquest canvi segons el mateix Institut suposa una disminució d’entre un 4 i un 8% de la quantia de les pensions a abonar ….

D.- Disminució de bases de cotització en períodes no treballats.
Aquells treballadors que tinguin períodes no cotitzats en els seus últims 25 anys, que seran molts, fins ara per calcular-los el promig de salaris se’ls suposava una cotització per la base mínima durant tots aquells mesos d’inactivitat. Ara, si el nombre de mesos és elevat, gran part d’aquells períodes en blanc “s’ompliran” a la meitat, la qual cosa també afectarà notablement el càlcul de la seva pensió.

Conclusió
Està clar que a la població no se li ha comunicat directament que se li està baixant les pensions perquè el cost polític de fer-ho és enorme. Seria molt difícil d’explicar que, a les moltes retallades d’altres sectors com la sanitat i l’educació, cal sumar una disminució dràstica a les pensions dels nostres jubilats, sobretot si segueixen sense gairebé tocar-se despeses supèrflues en l’administració, partits polítics, etc…

Potser el més honrat i lògic seria explicar amb detall que aquestes mesures són inevitables, que si les pensions les han de pagar els qui treballen i els ocupats han disminuït tan dràsticament, algun canvi haurem de realitzar. És obvi i crec que tothom ho entendria. El que ningú no entén és que es modifiqui i es retalli a gran escala sempre als mateixos sectors, mentre que departaments i despeses absolutament inútils i improductives continuen consumint recursos. Encara que només sigui un gest cap als que pateixen aquesta disminució de la despesa social, eliminin senyors governants tota despesa supèrflua i diguin al gat, gat …. no llebre.

José Manuel Raya Sánchez.

Llicenciat en Dret i Diplomat en Relacions Laborals. Especialitzat en Dret Laboral i de Seguretat Social exercint des de 1996, any en el qual es va incorporà al despatx. Des de 1999, com a soci codirigeix el despatx i gestiona l’àrea Jurídic Laboral i de Seguretat Social, estant especialitzat a l’àmbit de l’assessorament empresarial i en la representació i assistència davant el Tribunal d’Arbitratge i Mediació i els Jutjats del Social.

http://blog.consultingdms.com

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *