Sobre els fraus comptables detectats per auditors

Per Juan Bermúdez.

El 2 de Gener de l’any 1998 assistia com auditor de comptes a realitzar la meva primera revisió d’inventari d’una gran empresa distribuïdora de begudes alcohòliques del sud d’Espanya. Recordo perfectament les paraules del nostre cap d’equip en el cotxe camí del magatzem: Hem de buscar actius sobrevalorats i passius infravalorats, i així ens va posar un exemple que tots vam entendre molt bé.

Si en el llistat posa que hi ha X caixes de Whisky de Malta de 12 anys, han d’haver-hi factures de compra, albarans d’entrades i albarans de sortida de X nombre de caixes, en la caixa ha d’haver anotat Whisky de Malta de 12 anys, en l’ampolla ha de posar Whisky de Malta de 12 anys, en la factures de compra ha de posar Whisky de Malta de 12 anys i el que era més important el contingut de l’ampolla havia de tenir sabor a whisky de Malta de 12 anys i no a licor de poma.

Ens va sorprendre bastant les seves paraules, especialment en rebre el llistat lliurat pel cap de magatzem: Havien més de 250 caixes de whisky de Malta de 12 anys i si havíem de provar-les totes possiblement acabaríem a l’hospital. En els balanços de les empreses, els auditors busquem entre altres coses, l’indicat pel nostre cap d’equip: actius sobrevalorats i passius infravalorats.

En la meva experiència de més de 20 anys al món de l’auditoria de comptes, la majoria de fraus detectats es resumeixen en el comentat, paradoxalment, en el paràgraf anterior. A continuació us exposo tres exemples de fraus comptables que he detectat com a auditor de comptes:

1. Saldos de clients pendents de cobrament a una data de determinada no provisionats o cobrats per tercers que no han estat traspassats a tresoreria i que no figuren en caixa quan el client ja havia enviat el corresponent xec. En aquest cas ens trobem davant un actiu sobrevalorat.

2. Xifra d’existències i/o treballs en curs valorats a preu de venda o superior al seu valor de realització. Recordo aquesta situació perfectament en una empresa de canalització per a instal·lacions d’aigua, en valorar els seus treballs en cursos a 31 de Desembre els valoraven al tancament de l’exercici al preu al que posteriorment es facturaven als clients, de tal forma que anticipaven el benefici i per tant sobrevaloraven els beneficis d’aquest exercici.

3. Factures de proveïdors que es guarden en el calaix de la secretària o en la carpeta de correspondència pendent d’arxivar. Aquesta circumstància em va succeir en una gran empresa paperera pertanyent a un grup multinacional amb més de 5 delegacions a Espanya. Al no portar un registre de correspondència rebuda per delegació i un deficitari control d’albarans rebuts, el cap de compres d’una delegació retenia determinades factures tres dies abans del tancament del mes, deixant per tant els passius infravalorats.

Aquests són solament alguns dels exemples ocorreguts i detectats en la meva experiència professional com a auditor de comptes. Per cert, se m’oblida explicar-vos una cosa! El 2 de Gener de 1998, teníem 25 anys i mai havia provat un Whisky de Malta de 12 anys, per la qual cosa si m’haguessin donat a provar una sola ampolla, no hauria detectat si aquest sabor corresponia a un Whisky d’aquesta qualitat!

Juan Bermúdez.

Soci en AOB Auditors.

G+ 2 lINKEDIN 2 - copia Twitter 2

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *